Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Sửa hộ mình bài này vs ms người ơi. nhập 3 cạnh cua 5 tam giac trong mảng.xet có phải là cạnh tam giác k?tính h,s

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Sửa hộ mình bài này vs ms người ơi. nhập 3 cạnh cua 5 tam giac trong mảng.xet có phải là cạnh tam giác k?tính h,s

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  void main(){
  int n[5][3];
  int i,j,a,s,h;
  for(i=0;i<5;i++){
  for(j=0;j<3;j++){
  printf("Moi nhap cac canh cua tam giac [%d][%d]:",i,j);
  scanf("%d",&n[i][j]);
  }
  if(n[i][j]+n[i][j+1]<n[i][j+2]||n[i][j]+n[i][j+2]<n[i][j+1]||n[i][j+1]+n[i][j+2]<n[i][j]){
  a=((n[i][j]+n[i][j+1]+n[i][j+2])/2);
  s=sqrt(a*(a-n[i][j])*(a-n[i][j+1])*(a-n[i][j+2]));
  h=((2*s)/n[i][j]);
  printf("\n");
  printf("Cac canh tam giac vua nhap [%d][%d] la %d\n ", i,j,n[i][j]);
  printf("Dien tic tam giac la: %d\n",(float)s);
  printf("Chieu cao tam giac la: %d\n",(float)h);
  }
  else{
  printf("Day khong phai la tam giac");
  }
  }
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  kiểm tra lại thuật toán kiểm tra là tam giác, trong code đó i,j là gì
  HT117-5277

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  552

  vs với ms là cái gì vậy @@
  Um Mani Padme Hum...!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  i la cot(so luong tam giac), j la hang(so canh)... e kg vua moi hoc nên k rõ lm. jup e với nha!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi lythanhnghi Xem bài viết
  i la cot(so luong tam giac), j la hang(so canh)... e kg vua moi hoc nên k rõ lm. jup e với nha!
  Mình viết lại cho bạn nhưng lại chót viết bằng C++ không để ý bạn gắng đọc nhé.Có gì không hiểu thì cứ hỏi :
  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. #include <iostream>
  5. #define SO_TAM_GIAC 5
  6. using namespace std;
  7. int main()
  8. {
  9.     int a[SO_TAM_GIAC],b[SO_TAM_GIAC],c[SO_TAM_GIAC],ChuVi[SO_TAM_GIAC];
  10.     float DienTich[SO_TAM_GIAC],NuaChuVi = 0;
  11.     for (int i=0; i < SO_TAM_GIAC; i++)
  12.     {
  13.         cout<<"Nhap cac canh cho tam giac thu "<< i <<" la :\n";
  14.         cout<<"a["<<i<<"]= ";   cin>>a[i];
  15.         cout<<"b["<<i<<"]= ";   cin>>b[i];
  16.         cout<<"c["<<i<<"]= ";   cin>>c[i];
  17.         ChuVi[i] = 0;
  18.         DienTich[i] = 0;
  19.     }
  20.     cout<<"\nCac tam giac vua nhap la: ";
  21.     for (int i=0; i < SO_TAM_GIAC; i++)
  22.     {
  23.         cout<<"\nTam giac thu "<<i<<" : "<<a[i]<<" "<<b[i]<<" "<<c[i]<<" ";
  24.         if  (
  25.             a[i] + b[i] > c[i] &&
  26.             a[i] + c[i] > b[i] &&
  27.             c[i] + b[i] > a[i]
  28.             )
  29.         {
  30.             cout<<" la mot tam giac !!!\n";
  31.             ChuVi[i] = a[i] + b[i] + c[i];
  32.             NuaChuVi = (float)ChuVi[i]/2;
  33.             cout<<"Chu vi tam giac do la : " << ChuVi[i];
  34.             DienTich[i] = sqrt (NuaChuVi * (NuaChuVi - a[i]) * (NuaChuVi- b[i]) * (NuaChuVi - c[i]) );
  35.             printf("\nDien tich tam giac do la : %0.3f", DienTich[i]);
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.             cout<<" khong phai la mot tam giac !!!";
  40.         }
  41.     }
  42.     getch();
  43.     return 0;
  44. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Sửa hộ mình bài này vs ms người ơi. nhập 3 cạnh cua 5 tam giac trong mảng.xet có phải là cạnh tam giác k?tính h,s

  E cảm ơn nhìu nha! E học về c k học c++ nên kg nhìu cái kg k hiểu lm. hì.
  Hãy sống để đời chán mình chứ đừng bao giờ chán đời ))))))))

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định E sửa theo ý hiểu của e trong C r nhưng nó chỉ tính đk một tam giác r in tất cả ra thui.. :((

  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #include <math.h>
  void main(){
  int n[5][3];
  int i,a,b,c,CV;
  float NuaCV=0,S,H;
  for(i=0;i<5;i++){
  printf("Moi nhap cac canh cua tam giac [%d]:\n",i+1);
  printf("a:",a);
  scanf("%d",&a);
  printf("b:",b);
  scanf("%d",&b);
  printf("c:",c);
  scanf("%d",&c);
  CV=0;
  S=0;
  }
  printf("\nCac tam giac vua nhap la:\n");
  for(i=0;i<5;i++){
  if (
  n[i][a] + n[i][b] > n[i][c] &&
  n[i][a] + n[i][c] > n[i][b] &&
  n[i][c] + n[i][b] > n[i][a]
  )
  {
  printf(" la mot tam giac !!!\n");
  CV =( a+ b + c);
  NuaCV =(float)CV/2;
  S= sqrt (NuaCV * (NuaCV - a) * (NuaCV- b) * (NuaCV- c) );
  H=(float)(2*S)/a;
  }
  printf("\nKet qua: ");
  printf("\n%5s|%10s|%10s\n","STT","Dien tich","Chieu cao");
  for(i=0;i<5;i++){
  printf("\n%5d|%10f|%10f\n",i+1,S,H);
  }
  }
  getch();
  }
  Hãy sống để đời chán mình chứ đừng bao giờ chán đời ))))))))

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  6

  Bạn code tùm lum lắm.để mình viết lại bằng C vậy.hihi
  Bạn không hiểu chỗ nào cữ comment lại mình giải thích
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4. #define SO_TAM_GIAC 5
  5. int main()
  6. {
  7.     // Dong nay chang khac gi int a[5],b[5],c[5] vì SO_TAM_GIAC du?c define là 5
  8.     int a[SO_TAM_GIAC],b[SO_TAM_GIAC],c[SO_TAM_GIAC],ChuVi[SO_TAM_GIAC];
  9.     float DienTich[SO_TAM_GIAC],NuaChuVi=0;
  10.     for (int i=0; i < SO_TAM_GIAC; i++)
  11.     {
  12.         printf("Nhap cac canh cho tam giac thu %d la : \n",i);
  13. //Nhập từng cạnh cho từng tam giác,tam giác 1 có các cạnh a[0],b[0],c[o]
  14.         printf("a[%d]= ",i);    scanf("%d",&a[i]);
  15.         printf("b[%d]= ",i);    scanf("%d",&b[i]);
  16.         printf("c[%d]= ",i);    scanf("%d",&c[i]);
  17.         ChuVi[i] = 0;
  18.         DienTich[i] = 0;
  19.     }
  20.     for (int i=0; i < SO_TAM_GIAC; i++)
  21.     {
  22.         printf("\nCac tam giac vua nhap la: ");
  23.         printf("\nTam giac thu %d : %d | %d | %d ",i,a[i],b[i],c[i]);
  24.         if  (
  25.             a[i] + b[i] > c[i] &&
  26.             a[i] + c[i] > b[i] &&
  27.             c[i] + b[i] > a[i]
  28.             )
  29.         {
  30.             printf(" la mot tam giac !!!\n");
  31.             ChuVi[i] = a[i] + b[i] + c[i];
  32.             NuaChuVi = (float)ChuVi[i]/2;
  33.             printf("Chu vi tam giac do la : %d",ChuVi[i]);
  34.             DienTich[i] = sqrt (NuaChuVi * (NuaChuVi - a[i]) * (NuaChuVi- b[i]) * (NuaChuVi - c[i]) );
  35.             printf("\nDien tich tam giac do la : %0.3f", DienTich[i]);
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.             printf(" khong phai la mot tam giac !!!\n");
  40.         }
  41.     }
  42.     getch();
  43.     return 0;
  44. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi truongnguyen89 : 21-12-2012 lúc 10:33 AM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Dạ vâng!, e cảm ơn . hỳ
  Hãy sống để đời chán mình chứ đừng bao giờ chán đời ))))))))

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Dạ vâng e hiểu r ạ! hì. E cảm ơn nhìu nha!!!
  Hãy sống để đời chán mình chứ đừng bao giờ chán đời ))))))))

Các đề tài tương tự

 1. bài tập in ra tam giac sao trong c nhưng gặp lỗi khi n > 8 trong dev c++
  Gửi bởi roshilee trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 27
  Bài viết cuối: 16-10-2012, 12:36 AM
 2. Bài tập C++ tam giac pascal trong lập trình C++?
  Gửi bởi quan92_cn2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-11-2010, 02:56 PM
 3. in hinh tam giac??:D
  Gửi bởi chienca191 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 08-08-2009, 11:26 AM
 4. in ra hinh tam giac??
  Gửi bởi chienca191 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-08-2009, 01:16 AM
 5. tam giac
  Gửi bởi vanngoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-10-2008, 02:14 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn