bạn nào biết cách kiểm tra lổi ổ đĩa bad sector trong c# chỉ mình với??