Mình có 1 project xây dựng trên nền eclipse RCP.
Ứng dụng của mình là customize 1 phần mềm khác thông qua plug-in.
Hiện tại mình muốn deloy vào phần mềm thì phải dùng Export (deloyable plug-ins and fragments).
Thấy bất tiện quá mình muốn đóng thành file jar vẫn chưa được.
Bạn nào từng làm về vụ plugin này rồi cho mình chút ý kiến.