Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Danh sách đặc, thực hiện việc cộng 2 số nguyên như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  7

  Mặc định Danh sách đặc, thực hiện việc cộng 2 số nguyên như thế nào?

  Mình đc giáo viên cho đề bài là "Dùng danh sách đặc! Thực hiện việc cộng 2 số nguyên"
  Mình giải đc tới phần cộng 2 số ko dấu (2 số dương ví dụ 79 + 12 ) nhưng phần cộng 2 số có dấu (có dương có âm ví dụ 12 + (-44)) mình ko làm đc! Mong các bạn chỉ giáo! Code của mình (phần cộng ko dấu thôi) như sau:
  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<math.h>
  #include<iomanip.h>

  int mang1[100], mang2[100], mang3[100];
  int count1=0count2=0count3=0h=99k=99l=0nho;
  int so1so2;


  void nhap();
  void them();
  void xoa();
  void cong();
  void xuat();
  void xoamang3();

  //Ham main

  void main()
  {
      
  int chon;
      
  bool check1=true;


  //vong lap chon ban dau
      
  while (check1)
      {
          
  cout<<endl<<"   CHUONG TRINH CONG 2 MANG SO NGUYEN"<<endl<<endl;
          
  cout<<"Vui long chon 1 trong cac phep toan sau:"<<endl<<endl;
          
  cout<<"1. Nhap gia tri vao mang"<<endl;
          
  cout<<"2. Xuat mang ra man hinh"<<endl;
          
  cout<<"3. Them gia tri vao mang"<<endl;
          
  cout<<"4. Xoa gia tri trong mang"<<endl;
          
  cout<<"5. Cong 2 mang da co"<<endl;
          
  cout<<"6. Thoat"<<endl<<endl;
          
  cout<<"Ban chon: ";
          
  cin>>chon;
          switch (
  chon)
          {
              case 
  nhap();break;
              case 
  xuat();break;
              case 
  them();break;
              case 
  xoa(); xoamang3();break;
              case 
  cong();break;
              case 
  check1=false;break;
              default : 
  cout<<endl<<"Vui long chon so hop le!"<<endl;
          }


      }
  }


  //Ham nhap
  void nhap()
  {
      
  int sochonmang;
      
  bool check2=truecheck3=true;

  // Kiem tra so nhap vao

      
  while (check3)
      {
          
  cout<<endl<<"NHAP VAO 1 SO NGUYEN: ";
          
  cin>>so;
          if (
  so>65000)
          {
              
  cout<<endl<<"So vua nhap vuot qua gioi han cua kieu du lieu!"<<endl;
              
  check3=true;
          }
          else
              
  check3=false;
      }


      
  so=abs(so);
      while (
  check2)
      {
          
  cout<<endl<<"Ban muon nhap so tren vao mang nao: ";
          
  cin>>chonmang;
          switch(
  chonmang)
          {

  //Nhap vao mang 1        
          
  case 1
              
  xoamang3();

              
  h=99;
              
  count1=0;
              if(
  so<10)
                  
  mang1[h]=so;
              else
              {
                  while(
  so>=10)
                  {
                      
  mang1[h--]=so%10;
                      
  so/=10;
                      
  count1++;
                  }
              
  mang1[h]=so;
              }
              
  count1+=1;
              
  check2=false;
              break;  //Nhap vao mang 2

          
  case 2:
              
  xoamang3();
              
  k=99;
              
  count2=0;
              if(
  so<10)
                  
  mang2[k]=so;
              else
              {
                  while(
  so>=10)
                  {
                      
  mang2[k--]=so%10;
                      
  so/=10;
                      
  count2++;
                  }
              
  mang2[k]=so;
              }
              
  count2+=1;
              
  check2=false;
              break;


          default: 
  cout<<endl<<"Vui long chon mang thich hop (mang 1 hoac mang 2)"<<endl;
          }
      }

  }


  //Ham them
  void them()
  {
      
  int sochonmang;
      
  bool check2=true;
      
  cout<<endl<<"NHAP VAO 1 SO NGUYEN: ";
      
  cin>>so;
      
  so=abs(so);
      while (
  check2)
      {
          
  cout<<endl<<"Ban muon them so tren vao mang nao: ";
          
  cin>>chonmang;
          switch(
  chonmang)
          {

  //Them vao mang 1        
          
  case 1
              if(
  so<10)
                  
  mang1[h]=so;
              else
              {
                  while(
  so>10)
                  {
                      
  mang1[h--]=so%10;
                      
  so/=10;
                      
  count1++;
                  }
              
  mang1[h]=so;
              }
              
  count1+=1;
              
  h--;
              
  check2=false;
              break;  //Them vao mang 2

          
  case 2:
              if(
  so<10)
                  
  mang2[k]=so;
              else
              {
                  while(
  so>10)
                  {
                      
  mang2[k--]=so%10;
                      
  so/=10;
                      
  count2++;
                  }
              
  mang2[k]=so;
              }
              
  count2+=1;
              
  k--;
              
  check2=false;
              break;


          default: 
  cout<<endl<<"Vui long chon mang thich hop (mang 1 hoac mang 2)"<<endl;
          }
      }
  }  //Ham xoa

  void xoa()
  {
      
  int chonmang,i,j;
      
  bool check2=true;
      while (
  check2)
      {
          
  cout<<endl<<"Ban muon xoa mang nao: ";
          
  cin>>chonmang;
          switch(
  chonmang)
          {
          case 
  1: for (i=h;i<100;i++)
                      
  mang1[i]=0;
                  
  h=99;
                  
  count1=0;
                  
  check2=false;
                  break;
          case 
  2:    for (j=k;j<100;j++)
                      
  mang2[j]=0;
                  
  k=99;
                  
  count2=0;
                  
  check2=false;
                  break;
          default : 
  cout<<endl<<"vui long chon mang thich hop (mang 1 hoac mang 2)"<<endl;
          }
      }

  }


  //Ham cong


  void cong()
  {
      
  xoamang3();
      
      
      
  //Kiem tra chieu dai 2 mang

      
  int t;
      if (
  count1>count2)
      {
          
  t=count1-count2;
          while (
  t>0)
          {
              
  mang2[--k]=0;
              
  t--;
          }
      }
      else if (
  count2>count1)
      {
          
  t=count2-count1;
          while (
  t>0)
          {
              
  mang1[--h]=0;
              
  t--;
          }
      }

  //Cong 2 mang


      
  if (count1>count2)
      {    
          
  nho=0;
          for (
  int v=99;v>=h;v--)
          {
              
  mang3[v]=(mang1[v]+mang2[v]+nho)%10;
              
  nho=(mang1[v]+mang2[v]+nho)/10;
              
  count3++;
          }
          if ((
  mang1[h]+nho)>=10)
          {
              
  mang3[--h]=1;
              
  count3++;
          }            
          
  l=100-count3;
      }
      else if (
  count2>count1)
      {
          
  nho=0;
          for (
  int v=99;v>=k;v--)
          {
              
  mang3[v]=(mang1[v]+mang2[v]+nho)%10;
              
  nho=(mang1[v]+mang2[v]+nho)/10;
              
  count3++;
          }
          if ((
  mang2[k]+nho)>=10)
          {
              
  mang3[--k]=1;
              
  count3++;
          }            
          
  l=100-count3;
          
      }
      else
      {
          
  nho=0;
          for (
  int v=99;v>=h;v--)
          {
              
  mang3[v]=(mang1[v]+mang2[v]+nho)%10;
              
  nho=(mang1[v]+mang2[v]+nho)/10;
              
  count3++;
          }
          if ((
  mang2[k]+mang1[h]+nho)>=10)
          {
              
  mang3[--k]=1;
              
  count3++;
          }            
          
  l=100-count3;
          
      }

  }


  //Ham xuat mang

  void xuat()
  {
  //Xuat mang 1    
      
  cout<<endl<<"Mang thu nhat: ";
      for (
  int i 100-count1i<100i++)
      {
          
  cout<<mang1[i];
      }
      
  cout<<endl;
  //    cout<<"Count1: "<<count1<<endl;
  //    cout<<"H: "<<h<<endl;

  //Xuat mang 2
      
  cout<<endl<<"Mang thu hai: ";
      for (
  int j 100-count2j<100j++)
      {
          
  cout<<mang2[j];
      }
      
  cout<<endl;
  //    cout<<"Count2: "<<count2<<endl;
  //    cout<<"K: "<<k<<endl;

  //Xuat mang 3
      
  cout<<endl<<"Mang thu ba: ";
      for (
  int l 100-count3l<100l++)
      {
          
  cout<<mang3[l];
      }
      
  cout<<endl;
  //    cout<<"Count3: "<<count3<<endl;

  }


  //Ham xoa mang 3
  void xoamang3()
  {
      for (
  l=count3;l<100;l++)
          
  mang3[l]=0;
      
  count3=0;

  PS: Code mình viết có khi ko hay lắm! Có gì các bạn chỉ giáo nha! Mình mới học xong phần căn bản à! Thanks trước vậy!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  7

  Hức hức! Sao ko bác nào giúp e hết vậy? Bộ nó khó lắm sao :(
  Huhu

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  7

  Trời ạ! Bí lắm ngĩ ko ra mới mang lên đây hi vọng các cao thủ chỉ dùm! Ai dè.....! Pùn vô tận :(

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  134

  Bạn làm xong phần + 2 số dương rồi thì làm - 2 số dương thử xem.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Tạo danh sách liên kết các số nguyên tố từ danh sách L (dslk đơn)
  Gửi bởi pato24193 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-12-2012, 02:47 PM
 2. Xây dựng lớp đối tượng để chứa danh sách các phần tử số nguyên
  Gửi bởi trancongchau trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-03-2012, 02:50 PM
 3. danh sách liên kết đơn của các số nguyên
  Gửi bởi nhatnha trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 29-03-2011, 01:06 PM
 4. Danh sách liên kết đơn các số nguyên!
  Gửi bởi Mr Bin trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 05-07-2009, 09:07 AM
 5. [BT][Số nguyên lớn]Biểu diễn số nguyên lớn bằng danh sách liên kế
  Gửi bởi yuno trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 13-07-2007, 11:46 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn