- Ở khách sạn 5 sao
- Ăn tại nhà hàng nổi tiếng
- Giết hết những đứa nào làm ngứa mắt
- Spam trên mọi diễn đàn từng biết
- Đốt hết sách vở
- Vượt đèn đỏ thoải mái


Còn bạn thì thế nào