Xin chào các anh/chị.

ANh/chị nào có bài mẫu chương trình download với multiThreading bằng Java không? cho mình xin với.