Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: sửa dùm mình lỗi sai vs

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Nơi ở
  Ninh BÌnh
  Bài viết
  0

  Red face sửa dùm mình lỗi sai vs

  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  class ps
  {
  int ts,ms;
  public:
  friend istream &operator>>(istream &is,ps &ps);
  friend ostream &operator<<(ostream &os,ps &ps);
  int operator >=(ps a);
  };
  istream &operator>>(istream &is,ps &ps)
  {
  cout<<"\n ts=:";is>>ps.ts;
  cout<<"\n ms=:";is>>ps.ms;
  return is;
  };
  ostream &operator<<(ostream &os,ps &ps)
  {
  os<<endl<<ps.ts<<"\t"<<ps.ms;
  return os;
  };
  int ps::operator >=(ps a)
  {
  if (ts*a.ms>=ms*a.ts)
  return 0;
  };
  class dayps
  {
  ps so[100];
  public:int n;
  void nhap();
  void hien();
  void sapxep();
  };
  void dayps::sapxep()
  {

  ps b;
  for (int i=1;i<n;++i)
  for (int j=i+1;j<=n;j++)
  if(ps[j]<ps[i])
  {
  b=ps[j];
  ps[j]=ps[i] ;
  ps[i]=b;
  };
  };
  void dayps::nhap()
  {cout<<"\n so phan tu n= "; cin>>n;
  for (int i=0;i<n;i++)
  {
  cout<< "nhap phan so thu "<<i+1<<":";
  cin>>so[i];
  }
  };
  void dayps::hien()
  {
  for(int j=0;j<n;j++)
  cout<<so[j]<<","<<endl;
  };
  int main()
  {
  dayps x;
  ps y;
  x.nhap();
  cout<<" day ps vua nhap: \n"; x.hien();
  // cout<<"day ps vua sx: \n"; x.sapxep();x.hien();
  getch ();
  return 0;
  }
  Tình cảm bạn bè là chính, tình yêu chỉ là cái phụ mà thôi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  6

  Bạn muốn mọi người giúp đỡ thì ít nhất bạn cũng phải nói cho người ta biết rằng bạn đang bị vấn đề gì chứ ? bạn quẳng cho mọi người cái đoạn code rồi nói cụt lủn "sửa dùm mình lỗi sai vs" như thế kia thì chẳng mấy ai thiện chí muốn giúp bạn đâu.Code các bạn mới học chắc chắn thường khó hiểu rồi, lại không biết phải sai chỗ nào nữa thì càng nản hơn đó bạn à !!!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2.  
  3. class ps
  4. {
  5.         int ts,ms;
  6.     public:
  7.         friend istream &operator>>(istream &is,ps &ps);
  8.         friend ostream &operator<<(ostream &os,ps &ps);
  9.         int operator >=(ps a);
  10.         friend void sapxep(ps*, int);
  11. };
  12.  
  13. istream &operator>>(istream &is,ps &ps)
  14. {
  15.     cout<<"Tu so=:";
  16.     is>>ps.ts;
  17.     cout<<"Mau so=:";
  18.     is>>ps.ms;
  19.     while(ps.ms==0)
  20.     {
  21.         cout<<"NHAP LAI:    Mau so=:";
  22.         is>>ps.ms;
  23.     }
  24.     cout<<endl;
  25.     return is;
  26. };
  27.  
  28. ostream &operator<<(ostream &os,ps &ps)
  29. {
  30.     os<<ps.ts<<"/"<<ps.ms;
  31.     return os;
  32. };
  33.  
  34. int ps::operator >=(ps a)
  35. {
  36.     return ((float)ts/ms- (float)a.ts/a.ms>=0);
  37. };
  38.  
  39. void sapxep(ps *x,int n)
  40. {
  41.     cout<<endl<<"Day phan so sau khi sap xep:"<<endl;
  42.     for(int i=0;i<n;i++)
  43.     {
  44.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  45.             if(x[i]>=x[j])
  46.             {
  47.                 ps tmp=x[i];
  48.                 x[i]=x[j];
  49.                 x[j]=tmp;
  50.             }
  51.         cout<<x[i]<<", ";
  52.     }
  53. }
  54.  
  55. int main()
  56. {
  57.     int n;
  58.     cout<<"Co bao nhieu phan so? ";
  59.     cin>>n;
  60.     ps *x;
  61.     x= new ps[n];
  62.     for(int i=0;i<n;i++)    cin>>x[i];
  63.     for(int i=0;i<n;i++)    cout<<x[i]<<", ";
  64.     sapxep(x,n);
  65.     return 0;
  66. }

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C++ coi dùm minh bài code sai ở chỗ nào và sữa dùm mình với
  Gửi bởi hchuy94 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-09-2013, 10:16 AM
 2. Lập trình C tìm lỗi dùm em với
  Gửi bởi dammelaptrinh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 20-12-2011, 12:23 AM
 3. Nhớ mấy anh đánh giá dùm CV của em
  Gửi bởi tomahutbui trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 10-06-2011, 06:01 PM
 4. Mình mới vừa học lập trình ,xin fix lỗi dùm mình và cho mình hỏi 1 vải điều .
  Gửi bởi ANHCHANG60GIAY trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 30-04-2010, 11:40 AM
 5. xem dùm bài đệ quy t=x^n??
  Gửi bởi #include# trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 10-04-2008, 11:41 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn