xin hỏi các bro nào đã và đang làm gia công phần mềm tự do cho nước ngoài có thể cho thế hệ đi sau bọn em biết các bước thực hiện để :
1. nắm bắt nhu cầu gia công về vấn đề gì của các công ty nước ngoài?
2. các bước thực hiện, quảng bá ra sao để biết được các đối tác nước ngoài biết đến mình?
3. hướng dẫn các bước để có thể nhận trực tiếp từ phía cần gia công phần mềm?
mong nhận được sự chia sẻ của các bro. vì vấn đề em hỏi là hơi lớn và có tầm khá rộng. nên mong các bro chỉ cho những bước khởi đầu cơ bản để từ một sinh viên sắp ra trường như chúng em có định hướng tốt hơn về các kế hoạch sắp tới. thanks all