Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài Tập C | tách các số ra khỏi xâu

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài Tập C | tách các số ra khỏi xâu

  Đề:

  Nhập vào 1 xâu ký tự có dạng "555abcd1235hgf456sss1sss"
  tách các số có trong xâu sao cho :
  a[0] = 555
  a[1]= 1235
  a[4]= 456
  a[5]= 1

  (chỉ sử dụng 4 thư viện stdio.h, conio.h, string.h, math.h)
  giúp đệ vs nào......

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Thử bài này xem bạn.
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <string.h>
  3. /*
  4. */
  5. void SplitNumber(char st[], int a[], int *sz)
  6. {
  7.     int i=0, j=0, n = strlen(st), k;
  8.     *sz = 0;
  9.     do
  10.     {
  11.         while ((st[i]<48 || st[i]>57) && i<n) i++;
  12.         j = i;
  13.         while (st[j]>47 && st[j]<58 && j<n) j++;
  14.         a[*sz] = 0;
  15.         for (k = i; k<j; k++)
  16.         {
  17.             a[*sz] = a[*sz]*10 + (st[k] - 48);
  18.         }
  19.         if (i!=j) (*sz)++;
  20.         i = j;
  21.     } while (i<n);
  22. }
  23.  
  24. int main()
  25. {
  26.     char st[]="555abcd1235hgf456sss1sss";
  27.     int a[10], n;
  28.     SplitNumber(st,a,&n);
  29.     for (int i=0; i<n; i++)
  30.         printf("%4d ",a[i]);
  31.     return 0;
  32. }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn