Xin chào mọi người.
Mình đang làm 1 ứng dụng nhận dạng giọng nói sử dụng bộ thư viện vspeech của BK02.
Chương trình chạy tạm ổn nhưng vấn để đặt ra là làm sao để giảm được tiếng ồn trong khi thu âm thanh. Ai có giải pháp nào có thể hướng dẫn mình được không. có demo thì càng tốt. mình cảm ơn nhiều