Chào mọi người, hiện tại mình sắp làm đồ án tốt nghiệp, mình cũng đã lựa chọn cho mình một đề tài và chuẩn bị bắt tay vào xây dựng nó, với những ngày đầu còn rất bỡ ngỡ, mình xin các bạn tư vấn cho mình những câu hỏi sau :

Đề tài : Xây dựng 1 hệ thống thông tin ( website ) về An toàn giao thông ờ Việt Nam.

Nội dung gồm:
- Tai nạn giao thông là gì ?
- Phân loại và mô phỏng tác hại của tai nạn giao thông ?
- Hệ thống tin tức an toàn giao thông ?
- Các giải pháp ?
- Hệ thống diễn đàn ?

Với đề tài này, mình xin đặt câu hỏi ?
1.Với những yêu cầu trên mình cần phải phân tích các tính chất khác nhau của tai nạn giao thông đồng thời xây dựng chúng thành 1 hệ thống thống nhất như thế nào ?
2.Nếu dựa trên nền tảng PHP thì có thể xây dựng trên mã nguồn nào ? Các yêu cầu cần thiết để bắt tay vào xây dựng một hệ thống như trên ?