Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 19 kết quả

Đề tài: nhập môn C, ai giúp mình với!! tkx

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định nhập môn C, ai giúp mình với!! tkx

  tình hình là cô giáo cho mấy bài này nhưng mình làm k được. ai làm được giải giùm mình cái nhé. tkx các bạn.
  câu 1:
  viết hàm xóa 1 số tại vị trí thứ k trong dãy . sử dụng hàm để xóa tất cả các số âm trong dãy nhập vào từ bàn phím
  bài làm của mình ( sai ở đâu mà lúc dãy sau khi xóa toàn thấy số 0 :()


  [CODE]
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<alloc.h>
  3. void xoa(float a[],int n,int tg)
  4. {
  5. int i;
  6. for(i=tg;i<n-1;i++)
  7. {
  8. a[i]=a[i+1]; i--; n--;
  9. }
  10. }
  11. void main()
  12. {int i,n;
  13. float *a;
  14. printf("nhap gia tri n=");
  15. scanf("%d",&n);
  16. a=(float*)malloc(n*sizeof(float));
  17. for(i=0;i<n;i++)
  18. {printf("nhap a[%d]=",i);
  19. scanf("%f",a+i);
  20. }
  21. for(i=0;i<n;i++)
  22. {
  23. if(a[i]<0)
  24. xoa((a+i),n,i);
  25. }
  26. printf("day sau khi xoa het phan tu am la\n");
  27. for(i=0;i<n;i++)
  28. printf("a[%d]=%d\n",i,a[i]);
  29. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nhoklovex4 : 27-12-2012 lúc 10:58 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Cho code vao tag để mọi người còn nhìn bạn ơi http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=6131
  Nhìn qua thấy cái lỗi này chưa giải phóng vùng nhớ sau khi xin cấp phát động free(a);
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=36221
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  rồi đó bạn. bạn xem giúp mình cái

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kimcy1992 Xem bài viết
  Cho code vao tag để mọi người còn nhìn bạn ơi http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=6131
  Nhìn qua thấy cái lỗi này chưa giải phóng vùng nhớ sau khi xin cấp phát động free(a);
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=36221
  mình đọc nhưng k hiểu rõ lắm. bạn có thể chỉ ra lỗi và sửa lại giùm mình đc k?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nhoklovex4 Xem bài viết
  tình hình là cô giáo cho mấy bài này nhưng mình làm k được. ai làm được giải giùm mình cái nhé. tkx các bạn.
  câu 1:
  viết hàm xóa 1 số tại vị trí thứ k trong dãy . sử dụng hàm để xóa tất cả các số âm trong dãy nhập vào từ bàn phím
  bài làm của mình ( sai ở đâu mà lúc dãy sau khi xóa toàn thấy số 0 :()


  [CODE]
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<alloc.h>
  3. void xoa(float a[],int n,int tg)
  4. {
  5. int i;
  6. for(i=tg;i<n-1;i++)
  7. {
  8. a[i]=a[i+1]; i--; n--;
  9. }
  10. }
  11. void main()
  12. {int i,n;
  13. float *a;
  14. printf("nhap gia tri n=");
  15. scanf("%d",&n);
  16. a=(float*)malloc(n*sizeof(float));
  17. for(i=0;i<n;i++)
  18. {printf("nhap a[%d]=",i);
  19. scanf("%f",a+i);
  20. }
  21. for(i=0;i<n;i++)
  22. {
  23. if(a[i]<0)
  24. xoa((a+i),n,i);
  25. }
  26. printf("day sau khi xoa het phan tu am la\n");
  27. for(i=0;i<n;i++)
  28. printf("a[%d]=%d\n",i,a[i]);
  29. }
  C Code:
  1. void xoa(float a[],int*n,int tg)
  2. {
  3. int i;
  4. for(i=tg;i<*n-1;i++)
  5. {
  6. a[i]=a[i+1];
  7. }
  8. *n--;
  9. }//khi goi ham: xoa(a,&n,i);
  Hoặc bạn có thể viết
  C Code:
  1. void xoa(float a[],int*n,int tg)
  2. {
  3. a[tg]=a[*n-1];
  4. *n--;
  5. }//khi goi ham: xoa(a,&n,i);
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định nhập môn C, ai giúp mình với!! tkx

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kienquach Xem bài viết
  C Code:
  1. void xoa(float a[],int*n,int tg)
  2. {
  3. int i;
  4. for(i=tg;i<*n-1;i++)
  5. {
  6. a[i]=a[i+1];
  7. }
  8. *n--;
  9. }//khi goi ham: xoa(a,&n,i);
  Hoặc bạn có thể viết
  C Code:
  1. void xoa(float a[],int*n,int tg)
  2. {
  3. a[tg]=a[*n-1];
  4. *n--;
  5. }//khi goi ham: xoa(a,&n,i);
  nó báo lỗi bạn ơi. :(

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  bạn có thể cho mình 1 cái code hoàn chỉnh được k??

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nhoklovex4 Xem bài viết
  nó báo lỗi bạn ơi. :(
  Bài cậu sai nhiều quá ở hàm main() kia chứ ko phải hàm xóa mih sai
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<conio.h>
  4. void xoa(float a[],int n,int tg)
  5. {
  6. int i;
  7. for(i=tg;i<n-1;i++)
  8. {
  9. a[i]=a[i+1];
  10. }
  11. }
  12. int main()
  13. {
  14.     int i,n;
  15.     float *a;
  16.     printf("nhap gia tri n=");
  17.     scanf("%d",&n);
  18.     a=(float*)malloc(n*sizeof(float));
  19.     for(i=0;i<n;i++)
  20.     {
  21.                     printf("nhap a[%d]=",i);
  22.                     scanf("%f",a+i);
  23.     }
  24.     printf("\nMang vua nhap:\n");
  25.     for(i=0;i<n;i++)
  26.     printf("a[%d]=%.2f\t",i,a[i]);
  27.     for(i=0;i<n;i++)
  28.     {
  29.                     if(a[i]<0){
  30.                                xoa(a,n,i);
  31.                                n--;
  32.                                i--;
  33.                     }
  34.     }
  35.     printf("\nday sau khi xoa het phan tu am la\n");
  36.     for(i=0;i<n;i++)
  37.     printf("a[%d]=%.2f\t",i,a[i]);
  38.     getch();
  39.     return 0;
  40. }
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<conio.h>
  4. void xoa(float a[],int n,int tg)
  5. {
  6. int i;
  7. a[tg]=a[n-1];
  8. }
  9. int main()
  10. {
  11.     int i,n;
  12.     float *a;
  13.     printf("nhap gia tri n=");
  14.     scanf("%d",&n);
  15.     a=(float*)malloc(n*sizeof(float));
  16.     for(i=0;i<n;i++)
  17.     {
  18.                     printf("nhap a[%d]=",i);
  19.                     scanf("%f",a+i);
  20.     }
  21.     printf("\nMang vua nhap:\n");
  22.     for(i=0;i<n;i++)
  23.     printf("a[%d]=%.2f\t",i,a[i]);
  24.     for(i=0;i<n;i++)
  25.     {
  26.                     if(a[i]<0){
  27.                                xoa(a,n,i);
  28.                                n--;
  29.                                i--;
  30.                     }
  31.     }
  32.     printf("\nday sau khi xoa het phan tu am la\n");
  33.     for(i=0;i<n;i++)
  34.     printf("a[%d]=%.2f\t",i,a[i]);
  35.     getch();
  36.     return 0;
  37. }
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  1

  thx bạn nhé. nhân tiện bạn làm hộ mình thêm 1 số câu được k?
  1. viết hàm tìm max của 1 dãy số, sử dụng hàm tìm số lớn nhất trong mỗi hàng của ma trận

  2. viết hàm nhập ma trận và hàm in ma trận, sử dụng hàm để nhập 2 ma trận cùng cỡ, tính ma trận tổng, ma trận tích, in kết quả ra màn hình.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nhoklovex4 Xem bài viết
  thx bạn nhé. nhân tiện bạn làm hộ mình thêm 1 số câu được k?
  1. viết hàm tìm max của 1 dãy số, sử dụng hàm tìm số lớn nhất trong mỗi hàng của ma trận
  Mình code tạm cho bạn bày này :
  Code:
  Viết hàm tìm max của 1 dãy số,sử dụng hàm tìm số lớn nhất trong 1 mảng
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <conio.h>
  3. using namespace std;
  4. void NhapMang(int a[], int n) // Hàm nhập
  5. {
  6.     for (int i=0; i<n; i++)
  7.     {
  8.         cout<<"a["<<i<<"]= ";   cin>>a[i];
  9.     }
  10. }
  11. void XuatMang(int a[], int n) // hàm xuất
  12. {
  13.     for (int i=0; i<n;i++ )
  14.     cout<<a[i]<<"\t";
  15. }
  16. int TimMax(int a[],int n) // hàm tìm max
  17. {
  18.     int max=a[0];
  19.     for (int i=0; i<n;i++ )
  20.     {
  21.         if (a[i] > max)
  22.             max = a[i];
  23.     }
  24.     return max;
  25. }
  26. int main()
  27. {
  28.     int n,a[500];
  29.     cout<<"Nhap so phan tu cua mang n= ";   cin>>n;
  30.     NhapMang(a,n);
  31.     cout<<"Cac phan tu vua nhap cua mang \n";
  32.     XuatMang(a,n);
  33.     cout<<"\nPhan tu max cua mang la: "<<TimMax(a,n);
  34.     getch();
  35.     return 0;
  36. }
  Bạn tự convert sang ma trận được không ? nếu không convert được mình sẽ giúp bạn tiếp.Mình nghĩ không nên code thẳng bài cho bạn... học thế không hiệu quả bằng bạn tự code bài bạn ? OK ?

Các đề tài tương tự

 1. Help giúp tìm phần tử lớn nhất nhỏ nhất trong bảng băm
  Gửi bởi phatnt00 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-06-2013, 01:50 PM
 2. Mã nguồn C Lỗi tìm phần số lớn nhất và nhỏ nhất . bị lỗi gán giá trị,kết quả ra sai(chuỗi số) ai vào giúp em sửa sai với....
  Gửi bởi nguyenthien2121 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-04-2012, 11:13 PM
 3. Con trỏ trên C++ chỉ là hàm nhập xuất DSLK: ko biết mình sai chỗ nào mà F5 nhập xong nó ko in ra,giúp mình khắc phục với
  Gửi bởi langtuhl trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 16-11-2011, 09:51 PM
 4. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 5. Mua được nhiều nhất mà số tiền thừa là ít nhất, giúp mình giải bài toán này?
  Gửi bởi nhokqb trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-04-2011, 07:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn