Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: lỗi khi mở rộng tictactoe từ 3*3 lên 6*6

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  hanoi
  Bài viết
  2

  Mặc định lỗi khi mở rộng tictactoe từ 3*3 lên 6*6

  tình hình là e có sửa một bài code tictactoe từ 3*3 lên 6*6 bị mắc 1 lỗi ở phần check win theo hàng chéo
  khi load game như bình thường nhưng khi chạy game thì bị lỗi không chuyển được player

  Code:
  package tictactoe;
  
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  
  class TicTacToe extends Frame {
    String turn = "O";	//value is either "O" or "X"
    Panel board;
    TicTacToeButton button[][];
    Label playerTurn;
    ButtonHandler bH = new ButtonHandler();
    int usedCells = 0;	//number of cells in use
  
    TicTacToe(String title) {
     super(title);
     board = new Panel();
     button = new TicTacToeButton[6][6];
     playerTurn = new Label("Player One's Turn");
    }
  
    void launchGame() {
     board.setLayout(new GridLayout(6,6));
     /* initialize buttons */
     for (int i = 0, count = 0; i < 6; i++) {
       //button[i] = new TicTacToeButton[3];
       for (int j = 0; j < 6; j++, count++) {
        button[i][j] = new TicTacToeButton();
        /* inialize button values to 0,1, 2,...,8 */
        button[i][j].value = (new Integer(count)).toString();
        board.add(button[i][j]);
        /* add listeners to the buttons */
        button[i][j].addActionListener(bH);
       }
     }
     add(board);
     add(playerTurn, BorderLayout.SOUTH);
     /* add listeners for closing the frame */
     addWindowListener( new WindowAdapter() {
       public void windowClosing( WindowEvent event ) {
        System.exit( 0 );
       }
     } );
     /* display */
     pack();
     setVisible(true);
    }
  
    class ButtonHandler implements ActionListener {
     void changeButtonLabel(TicTacToeButton b) {
       b.setLabel(turn);
       b.value = turn;
       /* remove listener */
       b.removeActionListener(bH);
       usedCells++;
     }
  
     //continued on next page
     public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
       boolean win = false;
       boolean draw = false;
       int player = 0;
       TicTacToeButton b = (TicTacToeButton) ae.getSource();
       /* change content of button to O or X */
       changeButtonLabel(b);
       /* check for a win */
       /* ngang */
       for (int i = 0; i < 6 ; i++) {
        if ((button[i][0].value).equals(button[i][1].value) &&
          (button[i][0].value).equals(button[i][2].value)) {
          win = true;      
        }
       }
       for (int i = 0; i < 6 ; i++) {
        if ((button[i][1].value).equals(button[i][2].value) &&
          (button[i][1].value).equals(button[i][3].value)) {
          win = true;      
        }
       }
       for (int i = 0; i < 6 ; i++) {
        if ((button[i][2].value).equals(button[i][3].value) &&
          (button[i][2].value).equals(button[i][4].value)) {
          win = true;      
        }
       }
       for (int i = 0; i < 6 ; i++) {
        if ((button[i][3].value).equals(button[i][4].value) &&
          (button[i][3].value).equals(button[i][5].value)) {
          win = true;      
        }
       }
       /* dọc */
       /*------------------------------------------------------*/
       for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if ((button[0][i].value).equals(button[1][i].value) &&
          (button[0][i].value).equals(button[2][i].value)) {
          win = true;
        }
       }
       for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if ((button[1][i].value).equals(button[2][i].value) &&
          (button[1][i].value).equals(button[3][i].value)) {
          win = true;
        }
       }
       for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if ((button[2][i].value).equals(button[3][i].value) &&
          (button[2][i].value).equals(button[4][i].value)) {
          win = true;
        }
       }
       for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if ((button[3][i].value).equals(button[4][i].value) &&
          (button[3][i].value).equals(button[5][i].value)) {
          win = true;
        }
       }
       
       /* chéo */
       /*-------------------------------------------------------*/
      /* if ((button[0][0].value).equals(button[1][1].value) &&
         (button[0][0].value).equals(button[2][2].value)) {
        win = true;
       } else if ((button[0][2].value).equals(button[1][1].value) &&
         (button[0][2].value).equals(button[2][0].value)) {
        win = true;
  	}
  */
       for (int i = 0; i < 6; i++) {
         for (int j = 0; j < 6; j++) {
         int row=i,col=j;
        if ((button[i][j].value).equals(button[row+1][col+1].value) &&
          (button[i][j].value).equals(button[row+2][col+2].value)) {
          win = true;
          }
             
         }
        }
       /* check for a draw */
       if (!win) {
        if (usedCells==9) {
          draw = true;
        }
       }
       /* Change message */
       String message = "";
  
       //continued on next page
       if (win) {
        if (turn.equals("O")) {
          player = 1;
        } else {
          player = 2;
        }
        message += "Player " + player + " wins!";
        /* remove all listeners */
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
          for (int j = 0; j < 6; j++) {
           button[i][j].removeActionListener(bH);
          }
        }
       } else if (draw) {
        message += "It's a draw!";
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
          for (int j = 0; j < 6; j++) {
           button[i][j].removeActionListener(bH);
          }
        }
       } else {
        /* change turn */
        if (turn.equals("O")) {
          turn = new String("X");
          player = 2;
          message += "Player Two's Turn.";
        } else {
          turn = new String("O");
          player = 1;
          message += "Player One's Turn.";
        }
       }
       playerTurn.setText(message);
     }
    }
  
    class TicTacToeButton extends Button {
     String value;
    }
  
    public static void main(String args[]) {
     TicTacToe game = new TicTacToe("Tic-Tac-Toe");
     game.launchGame();
    }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  %appdata%\Temp
  Bài viết
  819

  ArrayOutOfBoundException: Exception do truy xuất phần tử ngoài kích thước của mảng.
  .::[The best way to predict the future is to invent it]::.
  __________________________________________________ _ - Alan Kay -

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Nơi ở
  hanoi
  Bài viết
  2

  vậy bạn có thể gợi ý cho mình cách sửa không :(

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Nơi ở
  %appdata%\Temp
  Bài viết
  819

  Bạn kiểm tra chỗ báo exception đó. Dòng 131 ghi to tướng ra thế còn gì
  .::[The best way to predict the future is to invent it]::.
  __________________________________________________ _ - Alan Kay -

Các đề tài tương tự

 1. làm sao Đưa web asp lên mạng
  Gửi bởi nghiapro2589 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 25-09-2013, 10:23 PM
 2. Kỹ thuật C++ ghi lên đầu tập tin
  Gửi bởi maitrung trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 22-06-2012, 01:19 PM
 3. khắc lên pha lê, in lên pha lê, in ảnh lên pha lê
  Gửi bởi whitecrystal trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 13-12-2011, 11:34 AM
 4. Game Tổ chức cây trò chơi TicTacToe như thế nào?
  Gửi bởi hikagu2000 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 01-03-2011, 05:20 PM
 5. Load csdl lên treeview được,nhưng không hiện lên textbox???
  Gửi bởi hieudiep trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 22-10-2009, 01:36 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn