Xin giới thiệu đến các bạn trang web tranh biếm họa tại địa chỉ http://tranhbiem.blogspot.com/
Đây là weblog chia sẽ những hình ảnh biếm họa, châm biếm nghệ thuật. Mình nghĩ sẽ rất thú vị đấy!
Cám ơn các bạn đã xem giới thiệu!