Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lập trình C# với thư viện GDI+ | Code này lỗi gì?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Nơi nào đó có em
  Bài viết
  87

  Mặc định Lập trình C# với thư viện GDI+ | Code này lỗi gì?

  Mình có 1 đoạn Code thế này:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Text;
  3. using System.Drawing;
  4. using System.Drawing.Text;
  5. using System.Drawing.Drawing2D;
  6. using System.Collections;
  7. using System.Collections.Generic;
  8. using System.Windows.Forms;
  9.  
  10. {
  11.     /// <summary>
  12.     /// Description of PaintHere.
  13.     /// </summary>
  14.     public partial class PaintHere : Form
  15.     {
  16.         private string flag="";
  17.         private bool anotherflag;
  18.         public static Color brushcolor;
  19.         private int x_1,y_1,x_2,y_2;
  20.         private bool painted=false;
  21.         public Graphics g;
  22.         public static Bitmap bmp;
  23.        
  24.         public PaintHere()
  25.         {
  26.             //
  27.             // The InitializeComponent() call is required for Windows Forms designer support.
  28.             //
  29.             InitializeComponent();
  30.            
  31.             //
  32.             // TODO: Add constructor code after the InitializeComponent() call.
  33.             //
  34.         }
  35.        
  36.         void PaintHereLoad(object sender, EventArgs e)
  37.         {
  38.             brushcolor=Color.Black;
  39.             pictureBox1.Refresh();
  40.         }
  41.        
  42. //      void ComboBox1SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  43. //      {
  44. ////            if(comboBox1.SelectedText=="Rectangle")
  45. //          if(comboBox1.SelectedValue=="Rectangle")
  46. //          {
  47. //          flag="r";
  48. //         
  49. //          }
  50. //          else
  51. ////                if(comboBox1.SelectedText=="Circle")
  52. //              if(comboBox1.SelectedItem=="Circle")
  53. //          {
  54. //          flag="c";
  55. //          }
  56. //          else
  57. //          {
  58. //          flag="l";
  59. //          }
  60. //      }
  61.  
  62.         private void Button1Click(object sender, System.EventArgs e)
  63.         {
  64.             flag="r";
  65.         }
  66.        
  67.         private void Button2Click(object sender, System.EventArgs e)
  68.         {
  69.             flag="c";
  70.         }
  71.        
  72.         private void Button3Click(object sender, System.EventArgs e)
  73.         {
  74.             flag="l";
  75.         }
  76.        
  77.         private void pictureBox1_MouseDown(object sender,System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  78.         {
  79.         x_1=e.X;
  80.         y_1=e.Y;
  81.         anotherflag=true;
  82.         pictureBox1.Refresh();
  83.         }
  84.        
  85.         private void pictureBox1_MouseMove(object sender,System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  86.         {
  87.             x_2=e.X;
  88.             y_2=e.Y;
  89.             if(anotherflag)
  90.             {
  91.                 this.Refresh();
  92.                 pictureBox1.Refresh();
  93.             }
  94.         }
  95.        
  96.         private void pictureBox1_MouseUp(object sender,System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
  97.         {
  98.             x_2=e.X;
  99.             y_2=e.Y;
  100.             anotherflag=false;
  101.             this.Refresh();
  102.             if(painted)
  103.             {
  104.                 pictureBox1.Image=bmp;
  105.             }
  106.         }
  107.        
  108.         private void pictureBox1_Paint(object sender,System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
  109.         {
  110.             int height=pictureBox1.Height;
  111.             int width=pictureBox1.Width;
  112.             bmp=new Bitmap(width,height,System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb);
  113.             Pen pen=new Pen(brushcolor,5);
  114.             Brush brush=new SolidBrush(brushcolor);
  115.             if(flag.Equals("l"))
  116.             {
  117.                 g.DrawLine(pen,x_1,y_1,x_2,y_2);
  118.                 painted=true;              
  119.             }
  120.             else if(flag.Equals("r"))
  121.             {
  122.                 MessageBox.Show("Di den day roi");
  123.                 g.DrawRectangle(pen,x_1,y_1,(x_2 - x_1),(y_2 - y_1));
  124.                 painted=true;
  125.             }
  126.             else if(flag.Equals("c"))
  127.             {
  128.                 g.DrawEllipse(pen,x_1,y_1,(x_2-x_1),(y_2-y_1));
  129.                 painted=true;
  130.            
  131.             }
  132.         }
  133.        
  134.  
  135.     }
  136. }
  Bấm vào Button rồi kéo rê trên PictureBox để chạy thì nó báo lỗi như thế này:

  Mong các bác giúp đỡ

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Bài viết
  13

  Làm ơn coding lại giùm code của bạn cho ngay hàng thẳng lối vào! Như thế này thì khó có ai có hứng giúp bạn đâu!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Nơi nào đó có em
  Bài viết
  87

  ọc,như thế nào là chưa thẳng hàng hả bạn?mình viết ngay ngắn lắm rồi đó

Các đề tài tương tự

 1. Tại sao lại bỏ Store Proceduce nếu code theo hướng Code First trong MVC3
  Gửi bởi rogerminh2401 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-11-2012, 08:22 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-04-2012, 07:51 PM
 3. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM
 4. Bài tập C++ Nhập code và name sv vào in ra thì name in đúng nhưng code thì in ra cả 2 code lẫn name
  Gửi bởi spacy0212 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-09-2011, 08:47 AM
 5. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn