Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: giúp em bài này với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định giúp em bài này với

  đề bài như nhau sắp xếp các số chẵn tăng dần ở đầu mảng,và các số lẻ giảm dần ở cuối mảng , ai giúp em bài thật thật sự em bó tay. thanks all

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi darkgiang Xem bài viết
  đề bài như nhau sắp xếp các số chẵn tăng dần ở đầu mảng,và các số lẻ giảm dần ở cuối mảng , ai giúp em bài thật thật sự em bó tay. thanks all
  Mình có ý tưởng (thủ công này nhé - tạm thời cứ đi từng bước thôi vậy ) :
  Bạn tách mảng A vừa nhập thành 2 mảng B và C
  Nếu a[i] chẵn >>> B[j] i++ và j++
  Nếu a[i] lẻ >>> C[k] i++ và k++
  Sắp xếp mảng B tăng và C giảm dần rồi lại ghép 2 mảng B và C lại thành mảng A OK ! Bạn tự code xem sai thì mọi người cùng sửa cho

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi darkgiang Xem bài viết
  đề bài như nhau sắp xếp các số chẵn tăng dần ở đầu mảng,và các số lẻ giảm dần ở cuối mảng , ai giúp em bài thật thật sự em bó tay. thanks all
  Đây cậu thử coi code xem ổn ko, cách này kết quả sẽ nằm trong 1 mảng khác, nếu cậu muốn kết quả trong mảng vừa nhập thì chuyển từ mảng kết quả vào mảng cũ là ok

  Code:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "iostream"
  
  void Nhap(int a[],int *n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<*n;i++)
  		a[i]=rand()%100-50;
  }
  
  void Hthi(int a[],int n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		cout<<a[i]<<" ";
  	cout<<endl;
  }
  
  
  void SapXep(int a[],int n)
  {
  	int i,j,tg;
  	for(i=0;i<n-1;i++)
  		for(j=i+1;j<n;j++)
  			if(a[j]<a[i])
  			{
  				tg=a[i];
  				a[i]=a[j];
  				a[j]=tg;
  			}
  }
  
  
  int main()
  {
      int a[100],t[100],n,i,j;
  	  do{
  		  cout<<"Nhap so phan tu cua mang n = ";
  		  cin>>n;
  		  if(n<1||n>100)
  			  cout<<"\nNhap sai."<<endl;
  	  }while(n<1||n>100);
  	  Nhap(a,&n);
  	  cout<<"\nMang vua nhap la:"<<endl;
  	  Hthi(a,n);
  
  	  SapXep(a,n);
  	  j=0;
  	  for(i=0;i<n;i++)
  		  if(a[i]%2==0)
  			  t[j++]=a[i];
  		  for(i=n-1;i>-1;i--)
  			  if(a[i]%2!=0)
  				  t[j++]=a[i];
  			  cout<<"\nMang da duoc sap xep la:"<<endl;
  			  Hthi(t,j);
      return 0;
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Mình vừa nhập môn bạn chuyển qua hàm giúp mình nhé
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #define MAX 100
  4. int main()
  5. {
  6.  int a[MAX], i, n, flag;
  7.   do{
  8.      printf("Nhap so phan tu cua mang n>0: ");
  9.      flag = scanf("%d",&n); //neu nhap vao chu thi nhap lai
  10.      fflush(stdin);
  11.   }while(n<=0 ||flag==0);
  12.  
  13.  
  14.  printf("Nhap vao mang:\n");
  15.  for(int i = 0; i < n; ++i)
  16.  {
  17.      printf("a[%d]=",i);
  18.      scanf("%d",&a[i]);
  19.  }
  20.  
  21.  printf("Mang truoc dao sap la.\n");
  22.     for(i=0; i < n; i++)
  23.        printf("%d  ",a[i]);
  24.  
  25.  //sap xep tang dan
  26.  for(int i = 0; i < n-1; ++i)
  27.      for(int j = i+1; j < n; ++j)
  28.          if(a[i] > a[j])
  29.          {
  30.              int tmp = a[i];
  31.              a[i] = a[j];
  32.              a[j] =tmp;
  33.          }
  34.    
  35.    
  36.  //doi cho mang chan dau day le cuoi day
  37.  for(int i = 1; i < n-1; ++i)
  38.      for(int j = 0; j < n -i; ++j)
  39.          if((a[j]%2!=0 && a[j+1]%2==0)||(a[j]%2 && a[j+1]%2))
  40.          {
  41.              int tmp = a[j];
  42.              a[j] = a[j+1];
  43.              a[j+1] =tmp;
  44.          }
  45.  
  46.   printf("\nMang sau khi sap lai chan dau le cuoi tang dan la.\n");
  47.   for(i=0; i < n; i++)
  48.       printf("%d  ",a[i]);
  49.   getch();
  50.   return 0;
  51. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kimcy1992 : 05-01-2013 lúc 10:33 AM.
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  27

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi darkgiang Xem bài viết
  đề bài như nhau sắp xếp các số chẵn tăng dần ở đầu mảng,và các số lẻ giảm dần ở cuối mảng , ai giúp em bài thật thật sự em bó tay. thanks all
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2.  
  3. using namespace std;
  4.  
  5. void QuickSort(int a[], int left, int right)
  6. {
  7.     int i, j, x;
  8.     i = left;
  9.     j = right;
  10.     x = a[(left + right) / 2];
  11.     while(j>i)
  12.     {
  13.         while (a[i] < x)    i++;
  14.         while (a[j] > x)    j--;
  15.         if (i <= j)
  16.         {
  17.             int temp = a[i];
  18.             a[i] = a[j];
  19.             a[j] = temp;
  20.             i++;
  21.             j--;
  22.         }
  23.         if (i < right)  QuickSort(a, i, right);
  24.         if (j > left)   QuickSort(a, left, j);
  25.     }
  26. }
  27.  
  28. int main()
  29. {
  30.     int n,*a;
  31.     cout<<"Nhap so phan tu cua mang:";
  32.     cin>>n;
  33.     a= new int[n];
  34.     for(int i=0;i<n;i++)
  35.     {
  36.         cout<<"A["<<i+1<<"]=";
  37.         cin>>a[i];
  38.     }
  39.     QuickSort(a,0,n-1);
  40.     for(int i=0;i<n;i++)
  41.         if(a[i]%2==0) cout<<a[i]<<" ";
  42.     for(int i=n-1;i>=0;i--)
  43.         if(a[i]%2) cout<<a[i]<<" ";
  44.     return 0;
  45. }

  Y!M: doxuanthangvn
  Skype: doxuanthangvnn
  Email: doxuanthang@hotmail.com

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định giúp em bài này với

  em cảm ơn mọi người giúp em. mò mã dc xếp số chẵn thui , còn số lẻ bó chân chắc tham khảm mọi người thôi đây là bài của em
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void nhapmang(int a[100],int n);
  void sapxep(int a[100],int n);
  void nhapmang(int a[100],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("\n\tNhap phan tu a[%d]: ",i+1);
  scanf("%d",&a[i]);
  }
  }

  void sapxep(int a[100],int n)
  {
  int ss;
  for(int i=0;i<n-1;i++)
  {
  for(int j=i+1;j<n;j++)

  if(a[i]>a[j])
  {
  ss=a[i];
  a[i]=a[j];
  a[j]=ss;
  }
  }
  printf("\nCac phan tu sau khi sap xep la \t");
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  if(a[i]%2==0)
  printf("\t%d",a[i]);
  }

  }
  void main()
  {
  int a[100],n;
  printf("\nNhap vao phan tu cua mang ",n);
  scanf("%d",&n);
  nhapmang(a,n);
  sapxep(a,n);
  getch();
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  em xin rút gọn lại bài của anh kimcy1992 thành thê này, cám ơn các anh giúp đỡ thanks all
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void nhapmang(int a[100],int n);
  void sapxep(int a[100],int n);
  void nhapmang(int a[100],int n)
  			{
  	for(int i=0;i<n;i++)
  		{
  			printf("\n\tNhap phan tu a[%d]: ",i+1);
  			scanf("%d",&a[i]);
  		}
  				}
  
  void sapxep(int a[100],int n)
  	{
  			int ss;
  				for(int i=0;i<n-1;i++)
  				{
  					for(int j=i+1;j<n;j++)
  	
  					if(a[i]>a[j])
  					{
  						ss=a[i];
  						a[i]=a[j];
  						a[j]=ss;
  					}
  				}
  
  			{
   for(int i = 1; i < n-1; i++)
     for(int j = 0; j < n -i; j++)
     
       if(a[j]%2!=0 )
       {
         int tmp = a[j];
         a[j] = a[j+1];
         a[j+1] =tmp;
       }
   		printf("\nMang sau khi sap lai chan dau le cuoi tang dan la.\n");
   	 for(int i=0; i < n; i++)
     printf("\t%d ",a[i]);
   
  			}
  	}
  	void main()
  			{
  	int a[100],n;
  	printf("\nNhap vao phan tu cua mang ",n);
  	scanf("%d",&n);
  	nhapmang(a,n);
  	sapxep(a,n);
  	getch();
  			}

Các đề tài tương tự

 1. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 2. Mới nhập môn khó quá , cần trợ giúp [Vấn đề của bạn cần muốn giúp là gì ?]
  Gửi bởi cuingo212 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-10-2011, 08:43 AM
 3. Chương trình giúp một học sinh cấp 1 học phép nhân, xử lý hàm rand, giúp mình với?
  Gửi bởi chankx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 08:52 PM
 4. Code giúp add một key vào registry, ai giúp em?
  Gửi bởi olavien trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 12-12-2007, 08:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn