Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: sử dụng struct trên C để quản lý, lỗi chạy có 1 lần rồi xuất luôn?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  18

  Mặc định sử dụng struct trên C để quản lý, lỗi chạy có 1 lần rồi xuất luôn?

  mình muốn cho nó nhập lại cho đến khi nào ko nhập nữa (để trống) nhưng sao nó cho chạy có 1 lần hà rồi xuất luôn, các bạn coi giúp mình nhé

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #define MAX 100
  3. typedef struct maytinh
  4. {
  5. char loai[15];
  6. char tenloai[15];
  7. char mauin[15];
  8. char nuocsx[15];
  9. float dongia;
  10. }MAYTINH;
  11.  
  12. MAYTINH danhsach[MAX];
  13. int numrecords = 0;
  14.  
  15. main()
  16. {
  17.  
  18. int kq=0, i;
  19. char loai[11];
  20. float dongia;
  21. //nhap du lieu
  22.  
  23.     do {
  24.     printf("\nloai may :");gets(loai);
  25.     if (strlen(loai)==0) kq = 1;
  26.     else
  27.    
  28. {
  29.     strcpy(danhsach[numrecords].loai, loai);
  30.     printf("Ten Loai :"); gets(danhsach[numrecords].tenloai);
  31.     printf("Mau in :"); gets(danhsach[numrecords].mauin);
  32.     printf("Nuoc san xuat :"); gets(danhsach[numrecords].nuocsx);
  33.     printf("Don gia :"); scanf("%f",&dongia);
  34.     danhsach[numrecords].dongia= dongia;
  35.      numrecords++;
  36.     }
  37.   } while (!kq);
  38. //in ra bang
  39. for(i=0;i<numrecords;i++)
  40. {
  41.     printf("\n");
  42. printf("+----+---------+------------+-----------+-----------+----------+\n");
  43. printf("|STT |   Loai  |  Ten Loai  |   Mau in  |  Nuoc SX  |  Don Gia |\n");
  44. printf("+----+---------+------------+-----------+-----------+----------+\n");
  45.  
  46. for(i=0;i<numrecords;i++)
  47. {
  48. printf("|%3d ", i+1);
  49. printf("|%5s    |%8s    |%7s    |%7s    |%8.0f  | ",danhsach[i].loai,danhsach[i].tenloai,danhsach[i].mauin,danhsach[i].nuocsx,danhsach[i].dongia);
  50. }
  51. printf("\n");
  52. printf("+----+---------+------------+-----------+-----------+----------+\n");
  53. }
  54. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Hồ chí minh
  Bài viết
  134

  Mình đã sửa theo yêu cầu của bạn rồi đó:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<string.h>//bạn thiều thư viên này
  3. #define MAX 100
  4. typedef struct maytinh
  5. {
  6. char loai[15];
  7. char tenloai[15];
  8. char mauin[15];
  9. char nuocsx[15];
  10. float dongia;
  11. }MAYTINH;
  12.  
  13. MAYTINH danhsach[MAX];
  14. int numrecords = 0;
  15.  
  16. main()
  17. {
  18.  
  19. int kq=0, i;
  20. char loai[11];
  21. float dongia;
  22. //nhap du lieu
  23.  
  24.     do {
  25.     printf("\nloai may :");
  26.     fflush(stdin);/*lần nhập thứ hai,hàm gets bị trôi nên cuối cùng nó gán cho strlen(loai)=0 =>kq=1,nên thoát khỏi vòng lặp while và xuất luôn kết quả ra màn hình*/
  27.     gets(loai);
  28.     if (strlen(loai)==0) kq = 1;
  29.     else
  30.    
  31.     {
  32.     strcpy(danhsach[numrecords].loai, loai);
  33.     printf("Ten Loai :"); gets(danhsach[numrecords].tenloai);
  34.     printf("Mau in :"); gets(danhsach[numrecords].mauin);
  35.     printf("Nuoc san xuat :"); gets(danhsach[numrecords].nuocsx);
  36.     printf("Don gia :"); scanf("%f",&dongia);
  37.     danhsach[numrecords].dongia= dongia;
  38.      numrecords++;
  39.     }
  40.   } while(!kq);
  41. //in ra bang
  42. for(i=0;i<numrecords;i++)
  43. {
  44.     printf("\n");
  45. printf("+----+---------+------------+-----------+-----------+----------+\n");
  46. printf("|STT |   Loai  |  Ten Loai  |   Mau in  |  Nuoc SX  |  Don Gia |\n");
  47. printf("+----+---------+------------+-----------+-----------+----------+\n");
  48.  
  49. for(i=0;i<numrecords;i++)
  50. {
  51. printf("|%3d ", i+1);
  52. printf("|%5s    |%8s    |%7s    |%7s    |%8.0f  | ",danhsach[i].loai,danhsach[i].tenloai,danhsach[i].mauin,danhsach[i].nuocsx,danhsach[i].dongia);
  53. }
  54. printf("\n");
  55. printf("+----+---------+------------+-----------+-----------+----------+\n");
  56. }
  57. return 0;
  58. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  18

  Thanks you so much

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ làm sao truy xuất biến của struct lồng trong struct
  Gửi bởi quangnam.tamky trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-04-2013, 05:22 PM
 2. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-02-2013, 01:19 AM
 3. Xuất dữ liệu từ Table ra Excel lỗi khi chạy trên Localhost
  Gửi bởi anhsang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 21-11-2012, 01:59 PM
 4. So sánh mã sách của struct trong C, lỗi chạy không đúng kết quả?
  Gửi bởi boymafia1993 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 11-10-2012, 09:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn