Mình chuyên nhận dự án C#, ASP.net , Java. Phảt triển dự án theo mô hình MVC, có thể dùng tốt spring.net framework, nhibernate, linq, rad telerik control... Ai có nhu cầu liện hệ mình nhé: Giang Thanh 0907070495 .
Thanks bạn đã xem tin