Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Giúp mình sửa lại code quản lý điểm sinh viên dùm cái. Mình ko biết sửa thế nào cả

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  0

  Mặc định Giúp mình sửa lại code quản lý điểm sinh viên dùm cái. Mình ko biết sửa thế nào cả

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #include<fstream.h>
  #include<string.h>
  //Khai bao lop sinh vien
  class SinhVien
  {
  private:
  	char Ten[50];
  	char MSSV;
  	char QueQuan[30];
  	int NamSinh;
  public:
  static void Nhap();
  static int SuaChua();
  static void Xuat();
  static void SapXep();
  };
  //Khai bao lop
  class Lop: public SinhVien
  {
  private:
  	char TenLop[30];
  	char MaLop[30];
  	int SoSV[60];
  public:
  static void Nhap();
  static void Xuat();
  static int TimKiem();
  };
  class MonHoc: public Lop
  {
  private:
  	char MonHoc[40];
  	int DVHP;
  public:
  static void NhapMonHoc();
  static int TimKiem();
  static void Xuat();
  };
  class Diem: public Lop
  {
  	int MSSV;
  	float Diem30;
  	float Diem70;
  	float DiemTB;
  	char MaLop[30];
  	char MonHoc[40];
  private:
  static void NhapDiem();
  static int TimKiem();
  static int SuaChua();
  static void Xuat();
  };
  //Ham nhap thong tin sinh vien
  void SinhVien::Nhap()
  {
  	char Ten[50];
  	cout<<"Nhap ho ten: " ;
  	cin.getline(Ten,sizeof(Ten));
  
  	char MSSV[30];
  	cout<<"Nhap ma so sinh vien: " ;
  	cin>> MSSV;
  	cout<< endl;
  
  	int NamSinh[4];
  	cout>>"Nhap nam sinh: " ;
  	cin>> NamSinh;
  	cout<< endl;
  
      char QueQuan[50];
  	cout>>"Nhap noi sinh: " ;
  	cin.getline(QueQuan,sizeof(QueQuan));
  	};
  //Ham xuat thong tin sinh vien
  void SinhVien::Xuat()
  {
  	cout<<"Sinh vien: " << Ten << endl;
  	cout<<"Co ma so: " << MSSV << endl;
  	cout<<"Sinh nam: " << NamSinh << endl;
  	cout<<" Tai: " << QueQuan << endl;
  	};
  //Ham nhap lop
  void Lop::Nhap()
  {
  	cout<<"Nhap ma lop: " ;
  	cin>> MaLop;
  	cout<< endl;
  
  	cout<<"Nhap ten lop: " ;
  	cin>> TenLop;
  	cout<< endl;
  	};
  void Lop::Xuat()
  {
  	cout<<"Lop: " << TenLop << endl;
  	cout<<"Co ma so " << MaLop << endl;
  	};
  //Ham mon hoc
  void MonHoc::NhapMonHoc()
  {
  	cout<<"Nhap mon hoc: " ;
  	cin.getline(MonHoc,sizeof(MonHoc));
  	cout<<endl;
  
  	cout<<"Nhap don vi hoc trinh: " ;
  	cin>>DVHP;
  	cout<< endl;
  	};
  void MonHoc::XuatMonHoc()
  {
  	cout<<"Mon: " << MonHoc << endl;
  	cout<<"Co so don vi hoc trinh la: " << DVHP << endl;
  	};
  void Diem::NhapDiem()
  {
  	cout<<"Diem giua ky: " ;
  	cin>> Diem30;
  	cout<< endl;
  
  	cout<<"Diem cuoi ky: " ;
  	cin>> Diem70;
  	cout<<endl;
  
  	DiemTB=(Diem30*30+Diem70*70)/100;
  	};
  void Diem::XuatDiem()
  {
  	cout<<"Diem giua ky la: " << Diem30 << endl;
  	cout<<"Diem cuoi ky la:: " << Diem70 << endl;
  	cout<<"Diem trung binh: " << DiemTB << endl;
  	};
  
  void main()
  {
  	int n,x;
  	cout<<"Nhap so sinh vien: " ;
  	cin>> n;
  	cout<< endl;
  	cout<<"Chon chuc nang: " << endl;
  	cout<<"1.Nhap thong tin sinh vien: " << endl;
  	cout<<"2.Nhap lop cua sinh vien: " << endl;
  	cout<<"3.Nhap diem cua sinh vien: " << endl;
  	cout<<"4.Tim kiem: " << endl;
  	cout<<"5.Thoat khoi chuong trinh: " << endl;
  	cin>>x;
  
  	switch()
  	{
  	case 1:
  		SinhVien SV[n];
  		for(int i=0;i<n;i++)
  		{
  			SV[i].SinhVien::Nhap();
  			}
  //Xuat
  	for(int i=0;i<n;i++)
  	{
  		SV[i].SinhVien::Xuat();
  		}
  	break;
  
  	case 2:
  		void Lop::Nhap();
  	break;
  
  	case 3:
  		void MonHoc::NhapMonHoc();
  	break;
  
  	case 4:
  		void MonHoc::XuatMonHoc();
  	break;
  	}
  	if(i==5)
  	break;
  	}
  	getch();
  };


  Bạn nào giúp mình xíu.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ronghappy13 : 04-01-2013 lúc 01:12 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  113

  bọc code lại trước đã...
  bạn hok nói nó bị gì sao ai bít đường mà lần :(

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  0

  Mặc định Đề là như thế này

  Viết chương trình QLSV bằng liên kết đơn (sử dụng mảng) trong đó có
  • MSSV
  • Họ Tên SV
  • Ngày sinh
  • Quê quán
  Điểm từng môn trong đó
  1. Số lượng học phần
  2. Điểm giữa kì
  3. Điểm cuối kì lần 1
  4. Điểm cuối kì lần 2 (Nếu điểm trung bình lần 1 <5)
  5. Điểm trung bình môn ( [điểm giữa kì x 30% + Điểm cuối kì x 70%]/100)
  • Điểm TB năm(Tổng Điểm trung bình môn x học phần/số môn)
  • Xếp loại
  Tạo menu
  1. Thêm Sinh viên
  2. Sửa sinh viên
  3. tìm kiếm sinh viên
  a. theo tên
  b. theo mã số sv
  4. Xuất danh sách SV trên màn hình theo thứ tự MSSV
  5. Ghi ra file txt
  6. Thoát

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  113

  đưa cái code... sau đó đưa cái đề
  rồi ai bít bạn cần cái gì...? code sai hay còn thiếu cái gì...??? zzzz

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  0

  à, mình cần sữa lại lỗi của bài này. Đề bài tập là như vậy. Mình chỉ biết làm tới đó à. Còn sai sót nhiều nên mình mới nhờ bạn sửa lại dùm đó. Mình cũng ko biết cách sửa bài này nữa rồi.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Mặc định Giúp mình sửa lại code quản lý điểm sinh viên dùm cái. Mình ko biết sửa thế nào cả

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi ronghappy13 Xem bài viết
  à, mình cần sữa lại lỗi của bài này. Đề bài tập là như vậy. Mình chỉ biết làm tới đó à. Còn sai sót nhiều nên mình mới nhờ bạn sửa lại dùm đó. Mình cũng ko biết cách sửa bài này nữa rồi.
  Cái dòng khi bạn complie nó báo sai ở chỗ nào là gì, bạn không hiểu ý anh utkunglt à, nói chung chung vậy nếu bạn không có khả năng đọc lỗi thì thật là nguy hiểm.
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  0

  Hix, mình mà biết nó sai lỗi gì thì mình đã ko phải nhờ giúp đỡ rồi. Khi mà chạy thì nó hiện ra 25 lỗi. =.=!  Ko biết cách nào để sữa luôn. Hình như thiếu hàm struct thì phải. Với lại hàm void main() mình khai báo thế không biết có đúng ko nữa

Các đề tài tương tự

 1. Tối ưu code quản lý danh sách sinh viên. Mọi người giúp đỡ?
  Gửi bởi trieuvan.n01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-01-2011, 08:10 PM
 2. Code bài quản lý điểm sinh viên (không chạy được). Giúp mính sửa?
  Gửi bởi saobang220 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 23-10-2010, 11:57 PM
 3. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM
 4. Bài tập C | Code bài tập quản lý sinh viên lỗi ở đâu, giúp mình sửa lỗi?
  Gửi bởi tianlong trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 06:47 AM
 5. Bài tập C | Code bài tập quản lý sinh viên lỗi ở đâu, giúp mình sửa lỗi?
  Gửi bởi kenlog trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 03-05-2009, 08:48 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn