Em cài bộ Visual Studio 2012, khi xem trong chương trình quản lý phần mềm của máy, em thấy nó có cài thêm SQL Sever vào nữa.

Vậy em có thể mở SQL Management để tạo datatabase, hay viết code SQL dc ko ?