Techcombank

Nếu bạn lo lắng khi thực hiện các giao dịch ngân hàng thông qua internet thì nay mọi chuyện không còn đáng lo nữa với dịch vụ F@ST I-BANK của Techcombank.Đây là dịch vụ do Ngân hàng cung cấp và cho phép các Khách hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến như:thanh toán hóa đơn,hàng hóa dịch vụ;chuyển khoản tới các tài khoản tiết kiệm;mở tài khoản tiết kiệm online;đăng ký các sản phẩm Ngân hàng trực tuyến.....

Khi đăng ký là được 5 gói dịch vụ:Tài khoản,Thẻ visa debit,F@st i-bank. Token key là thiết bị bảo mật mà Techcombank cung cấp cho Quý khách sử dụng F@st i-Bank gói trọn gói.Cứ 1 phút 1 lần,thiết bị này hiển thị trên màn hình một dãy ngẫu nhiên gồm 6 chữ số,gọi là dãy số Token.Khi đăng nhập vào tài khoản online thì Khách hàng sẽ được yêu cầu nhập dãy ký tự bao gồm (1) mật khẩu cố định và (2) dãy số trên Token key.Do đó mỗi lần nhập mật khẩu sẽ là 1 chuỗi ký tự khác nhau, và không còn phải lo lắng về chuyện mất mật khẩu nữa!

Nếu bạn có nhu cầu thì vào xem thử rồi quyết định nên dùng hay không nha: https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Ngan-hang-dien-tu/Fst-i-Bank/FST_i-BANK/