Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Help Lập mảng 1 chiều tử tổng của các hàng trong ma trận

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định Help Lập mảng 1 chiều tử tổng của các hàng trong ma trận

  ai chỉ cho em biết em sai chỗ nào với
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #define Max 100
  void NhapMT(int a[][10], int m, int n)
  {
    for (int i=1; i<=m; i++)
      for (int j=1; j<=n; j++)
      {
        printf("\nNhap a[%d][%d]: ",i,j);
        scanf("%d", &a[i][j]);
      }
  }
  void XuatMT(int a[][10], int m, int n)
  {
  	for (int i=1; i<=m; i++)
  	{
      for (int j=1; j<=n; j++)
  			printf("%d ",a[i][j]);
  		printf("\n");
  	}
  }
  void lapmang(int a[][10], int m, int n)
  {
  	int j, tong,k;
  	int b[5];
  	tong =0;
  		for(j=0;j<n;j++)
  		tong=tong+a[m][j]; // tong tren hang
  		for(k=0;k<m;k++)
  		{
  			b[k]=tong;
  		}
  	printf("%d ",b[k]);
  }
  
  void main()
  {
  	int i,j,m,n,p;
  	int a[Max][10], b[10];
  	printf("\nNhap so hang: ");
  	scanf("%d",&n);
  	printf("\nNhap so cot: ");
  	scanf("%d",&m);
  	NhapMT(a,m,n);
  	XuatMT(a,m,n);
  	for(i=0;i<n;i++)
  	lapmang(a,m,n);
  	getch();
  }
  Em cảm ơn nhiều lắm

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  1

  uptop ai giúp em với

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  13

  1. Sai ở hàm lapmang nhé bạn. Bạn tự kiểm tra bằng cách chạy debug.
  2. Index của mảng bắt đầu từ 0 chứ không phải từ 1. Dùng như bạn sẽ lãng phí bộ nhớ.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  58

  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<math.h>
  4. #define Max 100
  5. void NhapMT(int a[][10], int m, int n)
  6. {
  7.     for (int i=0; i<m; i++)
  8.         for (int j=0; j<n; j++)
  9.         {
  10.             printf("\nNhap a[%d][%d]: ",i,j);
  11.             scanf("%d", &a[i][j]);
  12.         }
  13. }
  14. void XuatMT(int a[][10], int m, int n)
  15. {
  16.     for (int i=0; i<m; i++)
  17.     {
  18.         for (int j=0; j<n; j++)
  19.             printf("%d ",a[i][j]);
  20.         printf("\n");
  21.     }
  22. }
  23. void ResultTong(int a[][10], int m, int n)
  24. {
  25.     int i,k;
  26.     int b[m];//m hàng
  27.     for(i=0;i<m;i++)
  28.     {
  29.                     b[i]=0; // tong tren hang
  30.                     for(k=0;k<n;k++)
  31.                     b[i]+=a[i][k];
  32.     }
  33.     printf("\n*****************************\n");
  34.     for(i=0;i<m;i++)
  35.     printf("\nHang %d=%d\t",i,b[i]);
  36. }
  37.  
  38. int main()
  39. {
  40.     int i,j,m,n,p;
  41.     int a[Max][10];
  42.     printf("\nNhap so hang: ");
  43.     scanf("%d",&n);
  44.     printf("\nNhap so cot: ");
  45.     scanf("%d",&m);
  46.     NhapMT(a,m,n);
  47.     XuatMT(a,m,n);
  48.     ResultTong(a,m,n);
  49.     getch();
  50. }
  C Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<math.h>
  4. #define Max 100
  5. void NhapMT(int a[][10], int m, int n)
  6. {
  7.     for (int i=0; i<m; i++)
  8.         for (int j=0; j<n; j++)
  9.         {
  10.             printf("\nNhap a[%d][%d]: ",i,j);
  11.             scanf("%d", &a[i][j]);
  12.         }
  13. }
  14. void XuatMT(int a[][10], int m, int n)
  15. {
  16.     for (int i=0; i<m; i++)
  17.     {
  18.         for (int j=0; j<n; j++)
  19.             printf("%d ",a[i][j]);
  20.         printf("\n");
  21.     }
  22. }
  23. void ResultTong(int a[][10], int m, int n,int b[])
  24. {
  25.     int i,k;
  26.     for(i=0;i<m;i++)
  27.     {
  28.                     b[i]=0; // tong tren hang
  29.                     for(k=0;k<n;k++)
  30.                     b[i]+=a[i][k];
  31.     }
  32. }
  33.  
  34. int main()
  35. {
  36.     int i,j,m,n,p;
  37.     int a[Max][10];
  38.     printf("\nNhap so hang: ");
  39.     scanf("%d",&n);
  40.     printf("\nNhap so cot: ");
  41.     scanf("%d",&m);
  42.     NhapMT(a,m,n);
  43.     XuatMT(a,m,n);
  44.     int b[m];
  45.     ResultTong(a,m,n,b);
  46.     printf("\n*****************************\n");
  47.     for(i=0;i<m;i++)
  48.     printf("\nHang %d=%d\t",i,b[i]);
  49.     getch();
  50. }
  + Quách Việt Kiên
  + Yahoo: Kaka_8x_vn
  + skype: kiencuongno1
  + Gmail: kiencuongno1@gmail.com
  Ai có thể free cho mình 50k thẻ điện thoại ko.

Các đề tài tương tự

 1. [Hỏi] Cách nhân 2 ma trận với các phần tử của ma trận đợc để trong mảng 1 chiều.
  Gửi bởi code_c trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 23-09-2012, 10:24 PM
 2. Kỹ thuật C Cách thêm hàng hoặc cột của Ma trận 2 chiều trong C89/90 ?
  Gửi bởi nong_dan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-08-2012, 11:09 PM
 3. Tim đường đi ngắn nhất trong ma trận 2 chiều dùng BFS
  Gửi bởi quangdongst trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-03-2012, 12:31 PM
 4. Bài tập C Phép chia ma trận trong lập trình C?
  Gửi bởi endlesslove trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 06-03-2011, 07:56 PM
 5. Sử dụng con trỏ trong ma trận 2 chiều như thế nào?
  Gửi bởi tsandtm trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 17-06-2009, 06:15 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn