MIDAS-마이더스
Tựa phim: MIDAS-마이더스
Đạo diễn: Kang Sin-hyo (강신효), Lee Chang-min-I (이창민)
Biên kịch: Choi Wan-gyoo (최완규)
Số tập: 16
Đài phát sóng: SBS
Thời gian phát sóng: 21:55 (Korea Time) T2, T3 ngày 22/02/2011

Nội dung


Diễn viên


Trailer[CENTER]


VIETSUB FROM HOOYEONFAM

DOWNLOAD LINKTẬP 1
http://www.mediafire.com/?ivfxdvxa8pjpe5l
http://www.mediafire.com/?2gtvrpp7wcukbpi
http://www.mediafire.com/?rrbdi4ox6d1d0zc
http://www.mediafire.com/?uh49kugtt18r2ba

Tập 2
http://www.mediafire.com/?o3xs9uiu9rm4eq8
http://www.mediafire.com/?zrzdr0od4xkh0k2
http://www.mediafire.com/?6t6swj7b8tbw3b5
http://www.mediafire.com/?9a9sucwem533vbu

Tập 3
http://www.mediafire.com/?edy3lab2es5je2b
http://www.mediafire.com/?fmz2xca8n4gdb6v
http://www.mediafire.com/?a7ub05y6b7gk9y5
http://www.mediafire.com/?5ut1xx5ow4rrogg

Tập 4
http://www.mediafire.com/?jjqm7jndujz3stq
http://www.mediafire.com/?a9w9r3rngsioe40
http://www.mediafire.com/?1z420jmq1pitlz2

TẬP 5
http://www.mediafire.com/?ccv1fwea283r959
http://www.mediafire.com/?fxwan72d2oxgm1j

TẬP 6
http://www.mediafire.com/?sa7kpn2zmct75s0
http://www.mediafire.com/?cvnu6u07d6k273j

TẬP 7
http://www.mediafire.com/?7s4ws4sbrwas42l
http://www.mediafire.com/?wio89x3l95c3cii

TẬP 8
http://www.mediafire.com/?gujj91cnlkzl6c5
http://www.mediafire.com/?dd9glzhtds3hz2b
http://www.mediafire.com/?ai7p41d6n9ei5uq

Tập 9
http://www.mediafire.com/?x89r5dk37t49if9
http://www.mediafire.com/?afuzt59bj8k6dpl
http://www.mediafire.com/?93cz3q44vpduxvy

Tập 10
http://www.mediafire.com/?n26afkncxjwjk0b
http://www.mediafire.com/?lux66arcc1sz47t
http://www.mediafire.com/?ojya4wtvju1e414
►►► HD ◄◄◄TẬP 1
http://www.mediafire.com/?c1kth73y7x15713
http://www.mediafire.com/?n2krpcw82nwta01
http://www.mediafire.com/?d586nsanvi1stgk
http://www.mediafire.com/?3qjx8icednam5a6
http://www.mediafire.com/?7olyvaboc3olekb
http://www.mediafire.com/?5912hq8ab61d4rh

TẬP 2

http://www.mediafire.com/?vb93iaewqhfh30p
http://www.mediafire.com/?6l2c9i3o1sxfvfc
http://www.mediafire.com/?dmst26dh918na6m
http://www.mediafire.com/?xb646goo6zxgyo9
http://www.mediafire.com/?rwh6mvbk1y1rv45
http://www.mediafire.com/?l4ngs07ix5j4kee

TẬP 3

http://www.mediafire.com/?dj1pcq64jjor3g0
http://www.mediafire.com/?8zcwab91wjp771z
http://www.mediafire.com/?26mdo4kzq0o6pv6
http://www.mediafire.com/?0fr6aabxkqla4v6
http://www.mediafire.com/?8722ctqecvfqir2
http://www.mediafire.com/?06vtdg7bqjiw1q3

TẬP 4

http://www.mediafire.com/?1rwytnr5xmz0l75
http://www.mediafire.com/?k66rkxy05p24aoa
http://www.mediafire.com/?m3gdj46rriif33j
http://www.mediafire.com/?iqs44vga2x89gq5
http://www.mediafire.com/?ppuuy7fnavqpg7u
http://www.mediafire.com/?uaiaxcwux5dfex7

TẬP 5
http://www.mediafire.com/?ltcn8ns6m0wbfwx
http://www.mediafire.com/?97mw83a8x8af7g7
http://www.mediafire.com/?mw14dsl9895t7dp
http://www.mediafire.com/?iqpvzz55frd93xb
http://www.mediafire.com/?cb0cz4bbc8yr88d

TẬP 6
http://www.mediafire.com/?3anmw020i2eg2t2
http://www.mediafire.com/?z51q1kcxce33erb
http://www.mediafire.com/?fdvp4jai2m3omvo
http://www.mediafire.com/?8l9wadawl162nc8
http://www.mediafire.com/?fuz56zlvs5qlbfm
http://www.mediafire.com/?sx2d71k16a1r0b1

TẬP 7
http://www.mediafire.com/?ep694ns5ma4oic7
http://www.mediafire.com/?eldty6we8of05ic
http://www.mediafire.com/?s9cj4bh0uium48v
http://www.mediafire.com/?vj5phd84p0etnhn
http://www.mediafire.com/?q0gor1qfxsfrwfp

Nguồn: Phim được làm phụ đề bởi shihoosoyeon.com