Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài toán Balane ngược !!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài toán Balane ngược !!

  C++ Code:
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include <iostream>
  3. #include <stack>
  4. #include <stdio.h>
  5. using namespace std;
  6. int level ( char i )
  7. {
  8.     int a;
  9.     switch (i)
  10.     {
  11.     case  '*' : case '/' : a =1;
  12.         break;
  13.     case '+' : case '-' : a = 2;
  14.         break;
  15.     }
  16.     return a;
  17. }
  18. int main()
  19. {
  20.     stack <char> s;
  21.     int n;
  22.     char mang2[100];
  23.     char mang[100];
  24.     cout << " nhap cuoi phep toan " ;
  25.     gets (mang);
  26.     n = strlen(mang);
  27.     for ( int i = 0 ; i < n ; i++ )
  28.     {
  29.         int k,a;
  30.         a=0;
  31.         k = int (mang[i]);
  32.         if ( k >= 48 && k <= 122 )
  33.         {
  34.             mang2[i]=mang[i];
  35.         }
  36.         if ((mang[i] = '+') || (mang[i] = '-') || (mang[i] = '*' )||( mang[i] = '/'))
  37.             {
  38.                 if ( s.empty() )
  39.                     s.push(mang[i]);
  40.                 else
  41.                 {
  42.                 if ( level ( mang[i] ) >= level ( s.top()) )
  43.                 {
  44.                     s.push(mang[i]);
  45.                 }
  46.                 if ( level ( mang[i] ) < level ( s.top() ) )
  47.                 {
  48.                     while (!s.empty())
  49.                     {
  50.                         mang2[i+1]=s.top();
  51.                         s.pop();
  52.                     }
  53.                     s.push(mang[i]);
  54.                 }
  55.                 }
  56.             }
  57.         }
  58.         for ( int j = 0 ; j < n ; j++ )
  59.         {
  60.             cout << mang2[j] << " " ;
  61.         }
  62.         system ("pause");
  63.         return 0;
  64. }


  Mọi người tìm giúp mình lỗi của code này nhé ! !!! khi mình chạy thì nó sắp xếp ko đúng chỗ vị trí của các dấu !! khi chuyển từ trung tố sang hậu tố

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  0

  ko sư huynh nào giúp em hết ak :((

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn