Cho mình hỏi là:
1. Khi chọn thêm thì trên gridview sẻ thêm 1 dòng mới (vào sau ra trước - dữ liệu mới thêm sẽ ở trên). Chưa cho vào csdl. Mình không muốn dùng gridview.datasource mà muốn thêm trực tiếp luôn được không. Nếu không có cách nào khác thì đành dùng vậy^^.
2. Combobox( không phải dropdownlist) ở mặt hàng làm sao load từ csdl lên được. Ở đây mình cài ajax toolkit.

---------------
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn!!!