Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Hàm hủy và hàm tạo trong lập trình C++, giúp mình sửa lỗi?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  2

  Wink Hàm hủy và hàm tạo trong lập trình C++, giúp mình sửa lỗi?

  các bác pro giúp em câu này với
  tại sao em làm không có hàm tạo thì nó ra bình thường, nhưng mà có thì nó không ra gì vạy ạ
  các bác giúp em với

  code

  /*nhap vao mot danh sach nhan vien moi nhan vien gom(ma,ten,luong)
  yeu cau
  -nhap vao n nhan vien
  -xuat ra n nhan vien vua nhap
  -tim tat ca cac nhan vien o muc luong >=2trieu
  -sap xep cac nhan vien tang dan cua luong
  thuc hien
  -nhap xuat nhan vien theo da nahg hoa toan tu nhap xuat
  -su dung ham friend
  -neu co the su dung ke thua */
  C++ Code:
  1. #include <iostream.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. class ngaythang
  5.     {
  6.     public:
  7.         int ngay,thang,nam;
  8.          void nhap();
  9.          void xuat();
  10.    };
  11. class nguoi:public ngaythang
  12.     {
  13.       public :
  14.       ngaythang nt;
  15.       char hoten[30];
  16.       int manv;
  17.         void nhap();
  18.          void xuat();
  19.    };
  20. class nhanvien:public nguoi
  21.     {
  22.       long luong;
  23.       public:
  24.       long Luong()
  25.          {
  26.             return luong;
  27.          }
  28.          nguoi nv;
  29.         /* nhanvien()
  30.             {
  31.                 nv.manv=1;
  32.                char ten[30];
  33.                fflush(stdin);
  34.                gets(ten);
  35.                strcpy(nv.hoten,ten);
  36.                nv.nt.ngay=3;
  37.                nv.nt.thang=5;
  38.                nv.nt.nam=1988;
  39.                luong=300000;
  40.             } */
  41.  
  42.         friend ostream& operator<<(ostream &os, nhanvien &a);
  43.         friend istream& operator>>(istream &in, nhanvien &a);
  44.          void tim(nhanvien nv[],int n);
  45.          void sapxep(nhanvien nv[],int n);
  46.       };
  47. istream& operator>>(istream &in, nhanvien &a)
  48.     {
  49.     cout<<"nhap ma nhan vien:";
  50.       in>>a.nv.manv;
  51.       cout<<"nhap ho ten nhan vien:";
  52.       in>>a.nv.hoten;
  53.       cout<<"nhap ngay sinh cua nhan vien: \n ";
  54.       in>>a.nv.nt.ngay;
  55.       cout<<"nhap thang sinh cua  nhan vien: \n ";
  56.       in>>a.nv.nt.thang;
  57.         cout<<"nhap nam sinh cua nhan vien: \n";
  58.       in>>a.nv.nt.nam;
  59.       cout<<"nhap luong:";
  60.       in>>a.luong;
  61.       cout<<"\n";
  62.       return in;
  63. }
  64. ostream& operator<<(ostream &os, nhanvien &a)
  65.     {
  66.     os<<""<<a.nv.manv<<"  "<<a.nv.hoten<<"   "<<a.nv.nt.ngay<<"/"<<a.nv.nt.thang<<"/"<<a.nv.nt.nam<<"   "<<a.luong;
  67.         return os;
  68.    }
  69.  
  70. void tim(nhanvien nv[],int n)
  71.     {
  72.     int i;
  73.       int dem=0;
  74.       for(i=0;i<n;i++)
  75.         if(nv[i].Luong()>=2000000)
  76.             {
  77.                 dem++;
  78.                 cout<<nv[i];
  79.                cout<<"\n";
  80.             }
  81.          if(dem==0)
  82.             {
  83.                 cout<<"khong co nhan vien co muc luong tren:";
  84.              }
  85.    }
  86. void sapxep(nhanvien nv[],int n)
  87.     {
  88.     int i,j;
  89.       nhanvien a;
  90.       for(i=0;i<n-1;i++)
  91.         for(j=i+1;j<n;j++)
  92.             if(nv[i].Luong()>nv[j].Luong())
  93.                 {
  94.                   a=nv[i];
  95.                   nv[i]=nv[j];
  96.                   nv[j]=a;
  97.                }
  98.          for(i=1;i<n;i++)
  99.             {
  100.                 cout<<nv[i];
  101.                cout<<"\n";
  102.             }
  103.    }
  104. void main()
  105.     {
  106.     int i,n;
  107.       nhanvien nv[100];
  108.       cout<<"nhap so nhan vien :";
  109.       cin>>n;
  110.       for(i=1;i<n+1;i++)
  111.         {
  112.             cout<<"nhap so nhan vien thu :"<<i<<" :\n";
  113.             cin>>nv[i];
  114.          }
  115.     cout<<"in thong tin ve nhan vien \n";
  116.      for(i=1;i<n+1;i++)
  117.         {
  118.             cout<<nv[i];
  119.             cout<<"\n";
  120.          }
  121.      cout<<"tim nhan vien co muc luong tren 2 trieu :";
  122.      tim(nv,n);
  123.      cout<<"sap xep nhan vien theo chieu tang dan cua luong";
  124.      sapxep(nv,n);
  125.      getch();
  126.    }
  Đưa code vào tag
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi rox_rook : 19-04-2009 lúc 02:22 PM. Lý do: nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  Cho mình biết hàm tạo của bạn ở đâu
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  2

  /* nhanvien()
  {
  nv.manv=1;
  char ten[30];
  fflush(stdin);
  gets(ten);
  strcpy(nv.hoten,ten);
  nv.nt.ngay=3;
  nv.nt.thang=5;
  nv.nt.nam=1988;
  luong=300000;
  } */

  chỗ này đó anh.em chịu thua khoản này
  Đưa code vào tag
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thienthan34 : 19-04-2009 lúc 01:28 PM. Lý do: nhắc nhở

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  178

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi ngduclam1999 Xem bài viết
  /* nhanvien()
  {
  nv.manv=1;
  char ten[30];
  fflush(stdin);
  gets(ten);
  strcpy(nv.hoten,ten);
  nv.nt.ngay=3;
  nv.nt.thang=5;
  nv.nt.nam=1988;
  luong=300000;
  } */

  chỗ này đó anh.em chịu thua khoản này
  thừa kế lung tung không có quy luật, chưa có 1 chút kiến thức nào về hướng đối tượng cả, nên kiếm một số bài viết mẫu đọc trước khi viết tiếp

Các đề tài tương tự

 1. Hàm trong C Giúp đỡ về đọc FILE trong 1 folder riêng biệt trong lập trình C.
  Gửi bởi itus1994 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-12-2013, 09:04 PM
 2. Sự cố Nhờ mod chuyển giúp bài "Sắp xếp số thứ tự ngay trong bảng của 1 database?" từ MySQL sang MSSQL giúp!
  Gửi bởi hu-xeko trong diễn đàn Ý kiến, đề xuất và khiếu nại
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-03-2012, 07:48 PM
 3. Bài tập C++ help giúp em sữa lỗi trong hàm tìm kiếm sách và gọi hàm trong chuơng trình quản lí sách
  Gửi bởi Mr.vu112 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-11-2011, 07:21 PM
 4. Bài tập C++ Giúp mình viết 1 đoạn code hoàn chỉnh trong C++ về random trong giới hạn
  Gửi bởi sai211dn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 08:01 PM
 5. Hàm trong C++ không nằm trong main vẫn chạy đúng. Giải thích giúp?
  Gửi bởi tuvan1011 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 02-09-2009, 12:58 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn