Dịch vụ Chuyen tien nhanh là một dịch vụ chuyển tiền được tổ chức nhận gửi, chuyển, phát đến người nhận bằng phương tiện nhanh nhất đảm bảo chỉ tiêu toàn trình công bố.

Giới thiệu dịch vụ

- Dịch vụ chuyển tiền nhanh là một dịch vụ chuyển tiền được tổ chức nhận gửi, chuyển, phát đến người nhận bằng phương tiện nhanh nhất đảm bảo chỉ tiêu toàn trình công bố.

Chỉ tiêu thời gian toàn trình:
- Từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại không quá 12 tiếng.

- Giữa các tỉnh thành phố khác không quá 24h.

- Ngân phiếu chuyển đến trả tại các huyện không quá 48 tiếng.

- Lưu ý: Không tính thời gian ban đêm (từ 22h00 đến 6h00 ngày hôm sau).

- Các dịch vụ đặc biệt:
+ Điện báo trả hoặc thư báo trả.

+ Nhận gửi và trả tiền tại nhà.

Hình thức chuyển tiền bằng điện thoại nhanh hơn:
https://thanhtoanhoadon.vn/dichvu/nap-tien-topup.html