Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: mat gia tri khi thay doi thu tu goi ham...

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  23

  Mặc định mat gia tri khi thay doi thu tu goi ham...

  InsertBottom(&plist,x); x++;//(1)
  InsertTop(&plist,x); // (2) khi nhu the nay thi khi goi ham gia tri hien thi la 9 8
  //con khi doi cho (2) cho (1) thi gia tri hien ra tren man hin h chi la 9 thui....? minh khog hieu....... moi nguoi giai thich zum nha......bai nay minh lay tu mot bai tren dien dan mang ve nghien cuu

  Code:
   #include<iostream.h>
   #include<conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  /*
  */
  typedef struct Number
  {
    int number;
    struct Number *next;
  } *NODE;
  
  /**All Function**/
  void Init(NODE *plist) {*plist = NULL;}
  
  int Empty(NODE plist)
  {
    if (plist == NULL) return 1;
    return 0;
  }
  
  void InsertTop(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      p->next = *plist;
      *plist = p;
    }
  }
  
  void InsertBottom(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      NODE q = *plist;
      while (q != NULL) q = q->next;
      q = p;
    }
  }
  
  void InsertPos(NODE *plist, NODE pos, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = pos->next;
    pos->next = p;
  }
  
  void DeleteTop(NODE *plist, int *x)
  {
    if (!Empty(*plist))
    {
      NODE p = *plist;
      *plist = (*plist)->next;
      *x = p->number;
      free(p);
    }
  }// day la ham lay va xoa va giai phong bo nho
  
  void DeleteBottom(NODE *plist, int *x)
  {
    if (!Empty(*plist))
    {
      NODE p = *plist, q;
      while (p->next != NULL)
      {
        q = p;
        p = p->next;
      }
      *x = p->number;
      free(p);
      q->next = NULL;
    }
  }
  
  void DeletePos(NODE *plist, NODE pos, int *x)
  {
    NODE p = *plist;
    while (p->next != pos) p = p->next;
    p->next = pos->next;
    *x = pos->number;
    free(pos);
  }
  
  void DeleteALL(NODE *plist)
  {
    NODE p;
    while (!Empty(*plist))
    {
      p = *plist;
      *plist = (*plist)->next;
      free(p);
    }
  }
  
  void Display(NODE plist)
  {
    NODE p = plist;
    while (p != NULL)
    {
      printf("%6d",p->number);
      p = p->next;
    }
  }
  int main()
  {
    NODE plist;
    Init(&plist);
    int x=8;
  
    InsertBottom(&plist,x); x++;//(1)
    InsertTop(&plist,x);  // (2) khi nhu the nay thi khi goi ham gia tri hien thi la 9 8
                                                            //con khi doi cho (2) cho (1) thi gia tri hien ra tren man hin h chi la 9 thui....? minh khog hieu....... moi nguoi giai thich zum nha......bai nay minh lay tu mot bai tren dien dan mang ve nghien cuu
    
    Display(plist);
    getch();
    return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  23

  khong ai giai dap gium y kien cua minh ak...........?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  29

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dungc13 Xem bài viết
  khong ai giai dap gium y kien cua minh ak...........?
  Sai là phải. Bạn xem nè.
  Ban đầu, bạn có x = 8. Thực hiện. TH1 :
  Code:
  InsertBottom(&plist,x); 
  x++;
  InsertTop(&plist,x);
  Chạy.
  Code:
  void InsertBottom(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      NODE q = *plist;
      while (q != NULL) q = q->next;
      q = p;
    }
  }
  Lệnh if(Empty(*plist)) sẽ được thực hiên (vì con trỏ plist ban đầu rỗng) sau đó thực hiên *plist = p;
  Con trỏ plist trỏ đến 8.
  Thực hiện x ++ => x = 9. Sau đó là hàm InsertTop(&plist,x) được thực hiên.
  Code:
  void InsertTop(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      p->next = *plist;
      *plist = p;
    }
  }
  Bỏ qua lệnh if (plist đã trỏ đến 8), thực hiện else, con trỏ next của 9 trỏ đến vùng địa chỉ của 8. 9 -> 8, plist trỏ lên 9.
  TH2 : x = 8
  Code:
  InsertTop(&plist,x);
  x ++;
  InsertBottom(&plist,x);
  Code:
  void InsertTop(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      p->next = *plist;
      *plist = p;
    }
  }
  Tương tự TH1, con trỏ plist trỏ đến 8.
  Tương tự x ++; => x = 9;
  Code:
  void InsertBottom(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      NODE q = *plist;
      while (q != NULL) q = q->next;
      q = p;
    }
  }
  Tương tự, bỏ qua if, thực hiên else.
  Chạy hết vòng lặp while, q = NULL, sau đó gán q = p. <-- Sai
  Ở đây, con trỏ next của phần tử cuối ds (ở đây là 8, nó vừa là phần tử đầu, vừa là phần tử cuối ds) chưa trỏ đến địa chỉ của p nên khi thực hiện Display(plist); không cho ra 9.
  Hàm InsertBottom() này bạn sửa lại là
  Code:
  void InsertBottom(NODE *plist, int x)
  {
    NODE p = (NODE) malloc (sizeof(struct Number));
    p->number = x;
    p->next = NULL;
    if (Empty(*plist)) *plist = p;
    else
    {
      NODE q = *plist;
      while (q->next != NULL) q = q->next;
      q->next = p;
    }
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi pato24193 : 09-01-2013 lúc 03:36 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  23

  thank bạn nhìu.... ? mình thấy mình còn kém quá.....? bạn thật giỏi

Các đề tài tương tự

 1. Kỹ thuật C++ Cách thay đổi 1 giá trị bất kỳ trong tập tin nhị phân, mà không làm thay đổi các phần tử còn lại???
  Gửi bởi bratlove123 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-05-2012, 02:55 PM
 2. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-08-2011, 02:26 PM
 3. Lỗi Visual Studio 2008 | Không thay đổi chương trình khi thay đổi code
  Gửi bởi matseo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-12-2010, 10:51 PM
 4. Thay đổi màu của cell bị thay đổi trong Data Grid Views
  Gửi bởi tetuonggu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 16-10-2009, 10:33 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn