Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  1

  Angry Xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận

  Chào các các, hiện tại em đang phải làm bài "Xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận", về phần đồ họa trong C em hơi kém,có đoạn code này các bác xem giúp em với (hiện tại chưa chạy đc)
  #include <conio.h>
  #include <iostream.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <graphics.h>
  #include <dos.h>
  #include <math.h>


  void InitGraph()
  {
  int gd=DETECT,gm,error;

  initgraph(&gd,&gm,"C:\\TurboC3\\BGI");
  error=graphresult();
  if (error!=grOk)
  { printf("Loi do hoa %s",grapherrormsg(error));
  printf("An phim bat ky de thoat");
  getch(); exit(1);
  }
  }
  //ve khung ma tran r dong,c cot bat dau tai (x,y)
  void vekhung(int x,int y,int c,int dx,int dy);
  //nhap ma tran tai vi tri(x,y)
  void nhap(int x,int y);
  void nhap();
  //in ma tran tai vi tri (x,y)
  void in(int x,int y);
  //ve ma tran m hang, n cot
  void vemta(int m,int n,int q[10][10])
  {
  for (int i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  ve((j+2)*28,(i+8)*28,q[i][j]);
  }
  //cong hai ma tran
  void nhay_mt(int m,int n)
  {
  for(int i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  venhay((j+7)*28,(i+10)*28,a[i][j]);
  }
  void dctraiphai(int xa,int xb,int y,int so1,int so2)
  {
  int x=(xa+xb)/2;
  for(int t=xa;t<=x)
  {
  ve(t,y,so1);
  ve(xb+xa-t,y,so2);
  delay(20);
  setviewport(0,0,639,280,0);
  clearviewport();
  outtextxy(n*14+20,(m+3)*28,"ma tran A");
  outtextxy(n*14+410,(m+3)*28,"ma tran B");
  outtextxy(120,20,"chuong trinh mo phong cong hai ma tran");
  vemtb(m,n,b);
  vemtd(m,n,d);
  t=t+3;
  }
  }


  void congmt(int m,int n)
  {
  for (int i=0;i<m;i++)
  {
  for(int j=0;j<n;j++)
  c[i][j]=b[i][j]+d[i][j];
  }
  }


  void tong_mt(int m,int n)
  {
  clrscr();
  setfillstyle(1,1);
  bar(0,0,640,479);
  outtextxy(120,20,"chuong trinh mo phong cong hai ma tran");
  vemtc(m,n);
  vemtb(m,n,b);
  vemtd(m,n,d);
  for(int i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  venhay2((j+2)*28,(j+16)*28,(i+3)*28,b[i][j],d[i][j]);
  delay(400);
  dctraiphai((j+2)*28,(j+16)*28,(i+3)*28,b[i][j],d[i][j]);
  outtextxy((2*j+18)*14-2,(i+2)*28+10,"cong");
  venhay((2*j+18)*14,(i+3)*28,c[i][j]);
  venhay((2*j+18)*14,(i+11)*28,c[i][j]);
  }
  outtextxy(n*14+7*30+5,m*28+11*28,"Ma tran C");

  }


  void mophong_cong(int m,int n)
  {
  congmt(m,n);
  tong_mt(m,n);
  }


  //Nhan hai ma tran

  void venhay2_1(int x1,int y1,int x2,int y2,int so1,int so2)
  {
  char *ch1,*ch2;
  int t;//bien trung gian
  itoa(so1,ch1,10);
  itoa(so2,ch2,10);
  for(t=1;t<=11;t++)
  {
  setfillstyle(t,2);
  delay(100);
  bar(x1,y1,x1+23,y1+23);
  outtextxy(x1+8,y1+8,ch1) ;
  bar(x2,y2,x2+23,y2+23) ;
  outtextxy(x2+8,y2+8,ch2);
  }
  }


  void nhanmt()
  {
  for(int i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<h;j++)
  {
  s[i][j]=0;
  for(int k=0;k<n;k++)
  s[i][j]=s[i][j]+b[i][k]*d[k][j];
  }
  }


  void nhan_mt()
  {
  clrscr();
  setfillstyle(1,1);
  bar(0,0,640,479);
  setviewport(0,0,639,280,0);
  clearviewport();
  vemts(m,h);
  vemtb(m,n,b);
  vemtd(l,h,d);
  outtextxy(120,20,"Chuong trinh mo phong nhan hai ma tran");
  outtextxy(n*10+25,(m+3)*28,"ma tran A");
  outtextxy(h*10+415,(l+3)*28,"ma tran B");
  for(int i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<h;j++)
  {
  for(int k=0;k<n;k++)
  {
  int z=b[i][k]*d[k][j];
  venhay2_1((k+2)*28,(i+3)*28,(j+16)*28,(k+3)*28,b[i][k],d[k][j]);
  venhay((k+9)*28,200,z);
  delay(500);

  }
  outtextxy((n+1)*14+7*29,180,"^^Cong^^");
  venhay(j*28+(n-h+2)*14+8*28,(i+11)*28,s[i][j]);
  delay(200);
  clearviewport();
  outtextxy(100,20,"Chuong trinh mo phong nhan hai ma tran");
  outtextxy(n*10+25,(m+3)*28,"ma tran A");
  outtextxy(h*10+415,(l+3)*28,"ma tran B");
  vemtb(m,n,b);
  vemtd(l,h,d);
  }
  outtextxy((n+1)*14+7*29,(m+11)*28,"Ma tran C");
  }
  _ Bác nào ghé qua xem giúp em nhé, thank các bác nhiều
  Mua điện thoại cũ | Mua dien thoai cu | thu mua dien thoai | mua laptop cu | Mua laptop cũ | Thu mua laptop | thu mua laptop cu | mua may anh cu | mua máy ảnh cũ
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mobile: 01698202112
  Personal email: thaoitpro@gmail.com

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Hồ Chí Minh
  Bài viết
  7

  Bạn để code nhìn kì quá

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C sắp xếp ma trận sao cho tăng dần trên cột và giảm dần trên dòng.
  Gửi bởi detective009 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-01-2011, 11:31 AM
 2. return trên C. Trả về giá trị kiểu cấu trúc trên C. Xin chỉ giúp?
  Gửi bởi hoangedward trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 08-01-2010, 09:37 PM
 3. 1 số vấn đề về mảng 2 chiều trên C (ma trận trên C)
  Gửi bởi mitu_0991 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 04-01-2010, 12:10 PM
 4. ma trận trên C++ | Cộng 2 ma trận và in ra kết quả không đúng?
  Gửi bởi principles_007 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-01-2010, 09:20 PM
 5. Mảng hai chiều trên C | Nhân hai ma trận trên C
  Gửi bởi nguyendudhv trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 06-07-2009, 08:26 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn