mình đang loay hoay không biết làm thế nào để thay đổi Editor mặc định trong visual 2010.Mình muốn khi click vào file .fx .cs thì notepad++ của mình cũng được mở...mình làm nhưng nó cứ báo could not launch ,vây một ai đó có thể giúp mình vấn đề này,mình xin cảm ơn