Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Xây dựng lớp thí sinh(TS)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Xây dựng lớp thí sinh(TS)

  Xây dựng lớp thí sinh(TS)
  Dữ liệu: SBD, Ngày Sinh, Khu Vực
  Phương thức: Nhập, in ra danh sách
  Xây dựng lớp TSA kế thừa lớp TS, bổ sung thêm dữ liệu: Điểm toán, lý, hóa. Định nghĩa lại phương thức: Nhập, in.
  Xây dựng lớp TSC kế thừa lớp TS, bổ sung thêm dữ liệu: Điểm văn, sử, địa. Định nghĩa lại phương thức: Nhập, in.
  Trong hàm main
  -Nhập 1 danh sách thí sinh(>=20 thí sinh)
  -In danh sách từng khối.
  -In danh sách trúng tuyển theo từng khối(điểm chuẩn chung>=15)

  Cảm ơn các bạn rất nhiều !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  48

  Mình lâu rồi không làm về C++, nhưng cấu trúc cơ bản thì bạn có thể làm như sau (chỉ là khung, bạn cần thêm một số điều kiện kiểm tra, include thư viện nữa)

  1. Class TS
  Code:
  public class ThiSinh {
  	protected int sbd;
  	protected int ngay_sinh;
  	protected int khu_vuc;
  
  	public ThiSinh(){
  	}
  
  	public ThiSinh(int sbd,int ngay,int khuvuc){
  		this.sbd = sbd;
  		this.ngay_sinh = ngay;
  		this.khu_vuc = khuvuc;
  	}
  
  	public setSbd(int sbd){
  		this.sbd = sbd;
  	}
  
  	public setNgaySinh(int ngay){
  		this.ngay_sinh = ngay;
  	}
  
  	public setKhuvuc(int khuvuc){
  		this.khu_vuc = khuvuc;
  	}
  
  	public int getSbd(){
  		return this.sbd;
  	}
  
  	public int getNgaySinh(){
  		return this.ngay_sinh;
  	}
  
  	public int getKhuVuc(){
  		return this.khu_vuc;
  	}
  
  	public void nhapDuLieu(){
  		
  		cout<<"So bao danh: "<<endl;
  		cin>>sbd;
  		cout<<"Ngay sinh: "<<endl;
  		cin>>ngay_sinh;
  		cout<<"Khu vuc: "<<endl;
  		cin>>khu_vuc;
  	}
  
  	public void inDanhsach(){
  		cout<<"So bao danh: "<<getSbd()<<endl;
  		cout<<"Ngay sinh: "<<getNgaySinh()<<endl;
  		cout<<"Khu vuc: "<<getKhuVuc()<<endl;
  	}
  
  }
  2. Class TSA
  Code:
  public class ThiSinhA: ThiSinh {
  	private float diem_toan;
  	private float diem_ly;
  	private float diem_hoa;
  
  	public ThiSinhA(){
  		super();	
  	}
  
  	public ThiSinhA(int sbd,int ngay,int khuvuc,float toan,float ly, float hoa){
  		super(sbd,ngay,khuvuc);
  		this.diem_toan = toan;
  		this.diem_ly = ly;
  		this.diem_hoa = hoa;
  	}
  
  	public void setDiemToan(float toan){
  		this.diem_toan = toan;
  	}
  
  	public void setDiemLy(float ly){
  		this.diem_ly = ly;
  	}
  
  	public void setDiemHoa(float hoa){
  		this.diem_hoa = hoa;
  	}
  
  	public float getDiemToan(){
  		return this.diem_toan;
  	}
  
  	public float getDiemHoa(){
  		return this.diem_hoa;
  	}
  
  	public float getDiemLy(){
  		return this.diem_ly;
  	}
  	public void nhapDuLieu(){
  		super.nhapDuLieu();
  		cout<<"Diem toan: "<<endl;
  		cin>>diem_toan;
  		cout<<"Diem Ly: "<<endl;
  		cin>>diem_ly;
  		cout<<"Diem Hoa: "<<endl;
  		cin>>diem_hoa;
  	}
  
  	public void inDanhsach(){
  		super.inDanhsach();
  		cout<<"Diem Toan: "<<getDiemToan()<<endl;
  		cout<<"Diem Ly: "<<getDiemLy()<<endl;
  		cout<<"Diem Hoa: "<<getDiemHoa()<<endl;
  	}
  }
  3. Class TSC
  Code:
  public class ThiSinhC: ThiSinh {
  	private float diem_van;
  	private float diem_su;
  	private float diem_dia;
  
  	public ThiSinhC(){
  		super();	
  	}
  
  	public ThiSinhC(int sbd,int ngay,int khuvuc,float van,float su, float dia){
  		super(sbd,ngay,khuvuc);
  		this.diem_van = van;
  		this.diem_su = su;
  		this.diem_dia = dia;
  	}
  
  	public void setDiemVan(float van){
  		this.diem_van = van;
  	}
  
  	public void setDiemSu(float su){
  		this.diem_su = su;
  	}
  
  	public void setDiemDia(float dia){
  		this.diem_dia = dia;
  	}
  
  	public float getDiemVan(){
  		return this.diem_van;
  	}
  
  	public float getDiemSu(){
  		return this.diem_su;
  	}
  
  	public float getDiemDia(){
  		return this.diem_dia;
  	}
  	public void nhapDuLieu(){
  		super.nhapDuLieu();
  		cout<<"Diem Van: "<<endl;
  		cin>>diem_van;
  		cout<<"Diem Ly: "<<endl;
  		cin>>diem_su;
  		cout<<"Diem Hoa: "<<endl;
  		cin>>diem_dia;
  	}
  
  	public void inDanhsach(){
  		super.inDanhsach();
  		cout<<"Diem Van: "<<getDiemVan()<<endl;
  		cout<<"Diem Su: "<<getDiemSu()<<endl;
  		cout<<"Diem Dia: "<<getDiemDia()<<endl;
  	}
  }
  Còn hàm main thì bạn chỉ việc tạo ra mảng các thí sinh tương ứng. Với thí sinh nào thì gọi hàm tương ứng của lớp thí sinh đó.
  Cơ bản là vậy, bạn hoàn thiện nốt nhá

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  0

  Cảm ơn bạn nhiều nha

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn