Cần tuyển gấp lập trình viên trên 2 năm kinh nghiệm
- Thành thạo sử dụng HTML, CSS, Javascript, Jquery.
- Biết về XML/XSL.
- Thành thạo sử dụng tin học văn phòng: Words, Excel;
- Yêu thích ngành công nghệ thông tin
- Có khả năng làm việc theo nhóm
- Có khả năng tiếp thu công việc tốt
Ứng viên quan tâm xin liên hệ
Lê Thị Thịnh/0932386633
mail: ThinhLt@fx.com.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ AG
HN : P.1803, Floor 18, Tower B, Building Xuan Thuy No. 173 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi
http://www.thegioiAG.net