R-SIM 7 - dùng unlock iphone 5 và iphone 4S hỗ trợ tất cả version 5.x.x, 6.0, 6.0.1 - sử dụng tốt trên tất cả sim GSM và WCDMA. ( có sẵn 2 khay sim dùng để unlock iPhone 4Sunlock iPhone 5 )
R-SIM 7 không cần phải Jailbreak và nó unlock được tất cả các baseband của iphone 4S và iphone 5 cho đến thời điểm này.

R-SIM 7 được phát triển bởi đội ngũ R-SIM team và SAM DEV team, nó vừa hỗ trợ giai ma iphone 4s - giai ma iphone 5 và vừa dùng làm sim Active. Trong bộ R-SIM 7 có sẵn 2 khay sim ghép dành cho iphone 4S là micro sim và iphone 5 là nano sim. R-SIM 7 có sẵn chức năng AUTO MODE và MANUAL EDIT MODE với hơn 200 nhà mạng iphone hỗ trợ sẵn dùng unlock và active.

Cách sử dụng rất đơn giản. Ghép sim cần dùng R-sim 7 rồi Bạn chỉ việc vào Setting -> Phone -> Sim Application. Sau đó sẽ thấy 2 menu dùng cho iPhone 5 and 4S, 2G và 3G, GSM và CDMA.

Đối với nhà mạng Sprint, Verizion và Japan AU iPhone 4S / 5 có version iOS 6.0.1 CDMA/3G thì làm theo cách sau đây :Chọn Manual Mode rồi ghi vào IMSI :Sprint (3101200 ) AU ( 4405000), chọn Send -> Accept > restart your phone -> OK.


Nếu bạn muốn sử dụng 3G thì làm theo video dưới đây -> Use the LAUNCHER to open the PATCH.. No iTunes - No Jailbreak

For CDMA = Verizon Sprint Japan AU must Install our auxiliary patch with your iTunes.. No Jailbreak Required

R-SIM5 Auxiliary Patch installation manual for CDMA/3G iPhone 4S iOS6.0.1 - YouTube

iPhone IOS R-SIM7 For iPhone4S and iPhone5

iPhone4S GSM Version AU/Sprint/Verizon

GSM WCDMA GSM WCDMA CDMA

5.0 YES YES YES YES YES

5.01 YES YES YES YES YES

5.1 YES YES YES YES NO

5.1.1 YES YES YES YES YES

6.0 YES YES YES YES NO

6.01 YES YES YES YES NO

iPhone5 6.0 YES Install Patch YES Install Patch Need Jailbreak

6.01 YES Install Patch YES Install Patch Need Jailbreak

Note: CDMA Version include: AU/Sprint/Verizon,R-SIM5 iOS6.0.1 CDMA

Version 3G card need install Patch, CDMA Version use CDMA card to wait for the Jailbreak!GSM is 2G, WCDMA is 3GWebsite: R-SIM7 UNLOCK, ACTIVATION CARD Cho cả 2 IPHONE 5 và IPHONE 4S