Em đã học xong cơ sở lập trình môn C# (khá tốt), dùng được Console từ lập trình hướng đối tượng trở xuống, WinForm, SQL.
Em muốn học viết các phần mềm đơn giản. Cụ thể ở bài viết này là viết chương trình Gotiengviet giống như trên mạng đó mấy anh.
Em muốn hỏi về các bước cần để viết các phần mềm đơn giản: bước đầu tiên cần làm gì, tiếp theo phải làm gì, lưu file dll, đóng gói...(Em đã có tìm hiểu các video trên mạng nhưng mấy cái đó lập trình trình phức tạp quá, em muốn viết mấy chương trình đơn giản đại loại như thế này hay là cờ vua, cờ tướng gì thôi)
Mong các huynh giúp.