Mình đang làm bài với yêu cầu:
- Đọc file .ppt, pptx trong CSDL ra rồi mở file này bằng phần mềm powerpoint có sẵn trong máy. Sau khi người dùng chỉnh sửa và lưu nội dung lại thì lưu file .ppt đó vào CSDL.
- Đọc nội danh sách học sinh từ file exels vào dataset rồi lưu lại vào CSDL và Xuất kq ra file exels.
Mong các bạn chỉ giúp mình cách làm.
Thanks!