Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Sửa giúp mình đoạn code kiểu danh sách này với.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2012
  Bài viết
  1

  Wink Sửa giúp mình đoạn code kiểu danh sách này với.

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  typedef struct ngaythang
  {
      int ngay;
      int thang;
  }ngaythang;
  
  typedef struct thongtin
  {
   char thu[10];
   ngaythang vv;
   float tienan;
   float tienxx;
   float tienchoi;
   float tongtien;   
  }tt;
  char filename[30]="tieutien.dat";
    FILE *f;
  int n=0,i,j;
  float s=0;
  tt *p;
  
  
  void nhapdl()
  {
      f = fopen(filename,"wb");
    if(f==NULL)
    {
      perror("khong mo duoc file.");
      exit(1);
    }
     char ch;
     do{
      n++;
      p=(tt *) realloc(p,n*sizeof(tt));     
      printf("\nThu: "); scanf("%s",&p[n-1].thu); 
      printf("\nNgay thang nam: \n");
      printf("   Ngay: "); scanf("%d",&p[n-1].vv.ngay);
      printf("\n   Thang: "); scanf("%d",&p[n-1].vv.thang);
      printf("\n   Nam: 2013");
      printf("\nTien an: "); scanf("%f",&p[n-1].tienan);
      printf("\nTien xang xe: "); scanf("%f",&p[n-1].tienxx);
      printf("\nTien choi: "); scanf("%f",&p[n-1].tienchoi);
      
      printf("\nTong tien tieu trong ngay la: %3.1f ngan vnd",p[n-1].tienan+p[n-1].tienxx+p[n-1].tienchoi); 
      
      fwrite(p[n-1],sizeof(tt),1,f);
      printf("\n"); 
      printf("\nBan co muon tiep tuc nhap nua khong? (c:k): ");
      ch=getche();   
     }while (ch=='c'|| ch=='C');
  printf("\n");
  fclose(f);
  }
  void them()
  {
     f = fopen(filename,"wb");
    if(f==NULL)
    {
      perror("khong mo duoc file.");
      exit(1);
    }
     char ch;
     do{
      
      p=(tt *) realloc(p,(n+1)*sizeof(tt));     
      printf("\nThu: "); scanf("%s",&p[(n+1)-1].thu); 
      printf("\nNgay thang nam: \n");
      printf("   Ngay: "); scanf("%d",&p[(n+1)-1].vv.ngay);
      printf("\n   Thang: "); scanf("%d",&p[(n+1)-1].vv.thang);
      printf("\n   Nam: 2013");
      printf("\nTien an: "); scanf("%f",&p[(n+1)-1].tienan);
      printf("\nTien xang xe: "); scanf("%f",&p[(n+1)-1].tienxx);
      printf("\nTien choi: "); scanf("%f",&p[(n+1)-1].tienchoi);
      
      printf("\nTong tien tieu trong ngay la: %3.1f ngan vnd",p[(n+1)-1].tienan+p[(n+1)-1].tienxx+p[(n+1)-1].tienchoi); 
       fwrite((p[n]),sizeof(tt),1,f);
      n=n+1;
      printf("\n");
      printf("\nBan co muon tiep tuc nhap THEM nua khong? ( c:p): ");
      ch=getche();   
     }while (ch=='c'|| ch=='C');  
  printf("\n");
  fclose(f);
  }
  
  void hienthi()
  {
      f = fopen(filename,"wb");
    if(f==NULL)
    {
      perror("khong mo duoc file.");
      exit(1);
    }
   for(i=0;i<n;i++)
     {
      fread(p[i],sizeof(tt),1,f);
      printf("\nThu: %s",p[i].thu); 
      printf("\nNgay thang nam: \n");
      printf("   Ngay: %d",p[i].vv.ngay);
      printf("\n   Thang:%d ",p[i].vv.thang);
      printf("\n   Nam: 2013");
      printf("\nTien an:%3.1f ",p[i].tienan); 
      printf("\nTien xang xe:%3.1f ",p[i].tienxx);
      printf("\nTien choi:%3.1f ",p[i].tienchoi);
      
      printf("\nTong tien tieu trong ngay la: %3.1f ngan vnd",p[i].tienan+p[i].tienxx+p[i].tienchoi); 
      printf("\n");
      }
      printf("\n");
   fclose(f);
  }
  void tongtien()
  {
     
   for(i=0;i<n;i++)
    s=s+ p[i].tienan+p[i].tienxx+p[i].tienchoi;
    printf("\n Tong so tien da tieu den ngay nay la: %3.1f",s); 
  }
  
  main()
  {
    char ch;
   // nhapdl(); 
    
    while(1)
    {
    printf("\n------------------------------------------------------------------\n");
    printf("              LUA CHON DANH MUC           \n");
    printf("-------------------------------------------------------------------\n");
    printf("\n1. Them vao danh sach.");
    printf("\n2. Hien thi danh sach.");// trong ay phai sap xep danh sach theo ngay, thu.
    printf("\n3. Tong so tien da tieu.");
    printf("\n0. Thoat.");
    ch=getch();
    switch(ch)
      {
         case '1': them(); break;
         case '2': hienthi();   break;
         case '3': tongtien();  break;
         case '0': 
              free(p);
              p = NULL;
              exit (1);
      }
    };   
    
  getch();   
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Up lên cho bạn sai ở đâu chỉ ra mọi người còn sửa code dài và dày chi chít chịu.
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2010
  Bài viết
  113

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kimcy1992 Xem bài viết
  Up lên cho bạn sai ở đâu chỉ ra mọi người còn sửa code dài và dày chi chít chịu.
  và còn sửa lại cái tiêu đề nữa... haizzz

Các đề tài tương tự

 1. giúp mình đoạn code về danh sách liên kết này với
  Gửi bởi thienbk89 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-07-2012, 12:37 PM
 2. Code về cài đặt cây tổng quát bằng danh sách liên kết. Giúp mình?
  Gửi bởi linhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-11-2010, 04:40 PM
 3. Test giúp code danh sách liên kết
  Gửi bởi arikawoa trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-09-2010, 04:54 PM
 4. giúp viết code cho chương trình danh sách liên kết
  Gửi bởi tienrau trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-04-2010, 10:21 PM
 5. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn