TRƯỜNG XUÂN PHÚC TỬU

Công thức:

- Cồn gạo: 38% Etanol.

- Đường trắng.

- Hương liệu được ly trích từ các dược liệu: Đương quy, Sâm trắng, Đỗ trọng Bắc, Ba Kích, Cúc Hoa, Hải Mã.

- Màu tự nhiên Caramen 150.

- Dung tích: 750mL

TCCS: 03/2012/CBTC-CPC

CNTC: /2012/YTHCM-CNTC
TRƯỜNG XUÂN LỘC TỬU

Công thức:

- Cồn gạo: 38% Etanol.

- Đường trắng.

- Hương liệu được ly trích từ các dược liệu: Bạch sâm, Đương quy, Kỷ tử, Nhục thung dung, Dâm diên hoắc, Ba kích thiên, Hải Mã.

- Màu tự nhiên Caramen 150.

- Dung tích: 750mL

TCCS: 04/2012/CBTC-CPC

CNTC: /2012/YTHCM-CNTCTRƯỜNG XUÂN THỌ TỬU

Công thức:
- Cồn gạo: 38% Etanol.

- Đường trắng.

- Hương liệu được ly trích từ các dược liệu: Nhân sâm, Đỗ trọng Bắc, Ba kích, Đương quy, Bạch chỉ, Hải Mã.

- Màu tự nhiên Caramen 150.

- Dung tích: 750mL

TCCS: 05/2012/CBTC-CPC

CNTC: /2012/YTHCM-CNTC

Liên hệ: Mr. Kính
Phone: 0934 177 943 - 0963.401.093
Địa chỉ: 1/6/17 Đinh Bộ Lĩnh, P 15 , Bình Thạnh.
Yahoo: vankinh_bd1988
Skyper: vankinhkinh