Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Bị Lỗi Về Vấn Thừa kế Trong C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  10

  Wink Bị Lỗi Về Vấn Thừa kế Trong C#

  Lop Abstract : Hument
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace ThuaKe
  7. {
  8.     class Humen
  9.     {
  10.         private string ho;//khai bao bien cuc bo
  11.         private string ten;
  12.         public string Ho { get; set; }//khoi tao phuong thuc get(doc hay lay de dung) set(ghi hay cap nhat)
  13.         public string Ten { get; set; }
  14.         public Humen() { }//phuong thuc khoi tao (construstor) khong chua tham so(mac dinh hay defaut)
  15.         public Humen(string mho, string mten)//phuong thuc khoi tao (construstor) chua tham so
  16.         {
  17.             this.ho = mho;//gan gia tri cho bien cuc bo
  18.             this.ten = mten;
  19.         }
  20.         public override string ToString()//hien thi thong tin mot con nguoi
  21.         {
  22.             return "\nHO : " + Ho.ToString() + "Ten" + ten.ToString() ;
  23.         }
  24.  
  25.     }
  26. }
  Lop Thừa kế : Student
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace ThuaKe
  7. {
  8.     class Student:Humen
  9.     {
  10.        
  11.         private int diem;
  12.         public int Diem { get; set; }
  13.         public Student() { }
  14.         public Student(string mten,string mho,int mDiem):base(mTen,mHo)//Cho Minh Bi loi
  15.         {
  16.             diem = mDiem;
  17.         }
  18.         public override string ToString()
  19.         {
  20.             return base.ToString()+"\nDiem "+diem.ToString();
  21.         }
  22.     }
  23. }
  Minh Bi Lỗi này Ở class student.
  Error 1 The name 'mHo' does not exist in the current context.
  Error 2 The name 'mHo' does not exist in the current context.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Nơi ở
  vùng kín
  Bài viết
  139

  mình vừa viết lại sửa chút thôi.
  Visual C# Code:
  1. class Hument
  2.     {
  3.         public string Ho { get; set; }
  4.         public string Ten { get; set; }
  5.         public Hument() { }
  6.         public Hument(string mho, string mten)
  7.         {
  8.             Ho = mho;
  9.             Ten = mten;
  10.         }
  11.         public override string ToString()
  12.         {
  13.             return "\nHO : " + Ho + "Ten" + Ten;
  14.         }
  15.     }

  Visual C# Code:
  1. class Student : Hument
  2.     {
  3.         public int Diem { get; set; }
  4.         public Student() { }
  5.         public Student(string mten, string mho, int mDiem)
  6.             : base(mho, mten)
  7.         {
  8.             Diem = mDiem;
  9.         }
  10.         public override string ToString()
  11.         {
  12.             return base.ToString() + "\nDiem " + Diem;
  13.         }
  14.     }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  574

  Visual C# Code:
  1. public Student(string mten, string mho, int mDiem) // tham số "mho" chữ h không viết hoa
  2. : base(mTen,mHo) { // ở đây mHo lại có chữ H hoa => đay là 2 tên biến khác nhau. Nó không tìm thấy mHo nào :|
  3. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  10

  Mặc định THank

  CẢm ơn các bạn mình đã làm được rồi

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn