Học viện NIIT iPMAC mời bạn tham dự:

HỘI THẢO
“Công nghệ mới tác động đến sinh viên & việc làm sau khi tốt nghiệp”

Những giá trị bạn nhận được từ chương trình hội thảo:
• Cập nhật & khám phá nền CÔNG NGHỆ MỚI trên thế giới hiện nay
• Giao lưu với các nhà TUYỂN DỤNG trong lĩnh vực CNTT
• Học bổng lên đến 100% cho khóa học CHUYÊN GIA CNTT Quốc tế

Thời gian: 09:00 - 11:00, thứ 7 - ngày 19/01/2013
Địa điểm: Tầng 6, số 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Đơn vị tổ chức: Học viện Công nghệ thông tin NIIT iPMAC phối hợp cùng các đơn vị tuyển dụng nhân sự.

Tel: 04 3771 0668
Email: info@ipmac.vn
Website: http://ipmac.vn | http://niit.ipmac.vn
Đăng ký qua Điện thoại/Email để được ghi danh sớm nhất

https://www.facebook.com/events/280343248754940
http://ipmac.vn/khoi-dong-cuoc-thi-the-he-vang-gniit-danh-cho-sinh-vien.html