Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Hỏi bài tập mảng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định Hỏi bài tập mảng

  Đề là nhập amngr gồm n số trong đó ít nhất có 2 số âm tính tổng các số dương nằm giữa 2 số âm ,
  Mình viết dc code nhưng bị báo lỗi
  Code:
  #include "stdafx.h"
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  void NhapMang(float M[],int &spt);
  void XuatMang(float M[],int spt);
  void TongDuong(float M[],int amdau,int amcuoi);
  int TimAmCuoi(float M[],int spt);
  int TimAmDau(float M[],int spt);
  
  //=================================================
  void main()
  {
  	float M[20],A[20],NT[20];
  	int spt,spta,sptnt,luachon,amdau,amcuoi;
  	float tong;
  	printf("Nhap lua chon ");scanf_s("%d",&luachon);
  	switch (luachon)
  	{
  
  	case 1:
  			
  		printf("Nhap Mang ");
  		NhapMang(M,spt);
  		XuatMang(M,spt);break;
  	case 2:
  		NhapMang(M,spt);
  		amdau=TimAmDau(M,spt);
  		amcuoi=TimAmCuoi(M,spt);
  		printf("am dau %d",amdau);
  		printf("am cuoi %d",amcuoi);
  		TongDuong(M,amdau,amcuoi);
  	}
  	_getch();
  }
  void NhapMang(float M[],int &spt)
  {
  	printf("Nhap phan tu ");scanf_s("%d",&spt);
  	for (int i=0;i<spt;i++)
  	{
  		printf("M[%d] = : ",i);scanf_s("%f",&M[i]);
  	}
  }
  void XuatMang(float M[],int spt)
  {
  	for (int i=0;i<spt;i++)
  		printf("\t%.2f",M[i]);
  }
  void TongDuong(int M[],int amdau,int amcuoi)
  {
  		float tong=0;
  		for(int i=amdau+1;i<amcuoi;i++)
  		{
  			if(M[i]>0)
  			{
  				tong+=M[i];
  			}
  		}
  		
  }
  
  int TimAmDau(float M[],int spt)
  {
  	int amdau;
  		for(int i=0;i<spt;i++)
  	{
  		if (M[i]<0)
  			amdau=i;
  			break;
  	}return amdau;
  }
  int TimAmCuoi(float M[],int spt)
  {
  	int amcuoi;
  
  	for(int j=spt-1;j>=0;j--)
  	{
  		if (M[j]<0)
  			amcuoi=j;
  			break;
  	}return amcuoi;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2012
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  68

  Lỗi như thế nào? Bạn post lỗi lên được không?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  0

  Nó báo hàm tính tổng dương chưa đucợ xây dựng ==' em đang củ chuối đây
  Error 6 error LNK2019: unresolved external symbol "void __cdecl TinhTongDuong(float * const,int,int)" (?TinhTongDuong@@YAXQAMHH@Z) referenced in function _main
  Error 7 error LNK1120: 1 unresolved externals
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi briankun : 14-01-2013 lúc 12:39 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  0

  Không ai giúp mình à bài này là bài cuối trong bài tập T T

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn