Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: CreateToolhelp32Snapshot, Liệt kê toàn bộ Process

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  201

  Wink CreateToolhelp32Snapshot, Liệt kê toàn bộ Process

  Visual C++ Code:
  1. #include<windows.h>
  2. #include<iostream>
  3. #include <tlhelp32.h>
  4.  
  5. TCHAR hoa(TCHAR q)
  6. {
  7.     if (q >= 'a' && q<= 'z')
  8.     {
  9.         return (q - ' ');
  10.     }
  11.     else
  12.     {
  13.         return q;
  14.     }
  15. } //hoa
  16. TCHAR *chuyenhoa(TCHAR *chuoi)
  17. {
  18.     int n= lstrlen(chuoi);
  19.     int i;
  20.     for(i=0;i<n;i++)
  21.     {
  22.         chuoi[i] = hoa(chuoi[i]);
  23.     }
  24.     return chuoi;
  25. }
  26. DWORD FindProcess(TCHAR *procname)
  27. {
  28.    
  29.     return 0;
  30. }
  31.  
  32.  
  33. int main()
  34. {
  35.     HANDLE hProcessSnap;
  36.     PROCESSENTRY32 pe32;
  37.     TCHAR fname[100];
  38.  
  39.     chuyenhoa(fname);
  40.  
  41.     hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
  42.     if (hProcessSnap == (HANDLE)-1)
  43.         return 0;
  44.  
  45.     pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  46.     if (Process32First(hProcessSnap, &pe32))
  47.     {
  48.         do
  49.         {
  50.             /// tại sao không in ra được toàn bộ các process
  51.             MessageBoxA(0,pe32.szExeFile,"Tai sao chi co 1 process duoc tao ra",0);
  52.             CloseHandle (hProcessSnap);
  53.         }
  54.         while (Process32Next(hProcessSnap, &pe32));
  55.     }
  56.  
  57.     CloseHandle (hProcessSnap);
  58. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Code này lỗi tùm lum
  Time

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Visual C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <tlhelp32.h>
  3. #include <iostream>
  4. using namespace std;
  5.  
  6. int main()
  7. {
  8.     HANDLE hSnapshot=CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS,0);
  9.     PROCESSENTRY32W pe32;
  10.     pe32.dwSize=sizeof(PROCESSENTRY32);
  11.     BOOL cont=Process32FirstW(hSnapshot,&pe32);
  12.     while(cont)
  13.     {
  14.         wcout<<pe32.szExeFile<<"   "<<pe32.th32ProcessID<<endl;
  15.         cont=Process32NextW(hSnapshot,&pe32);
  16.     }
  17.     CloseHandle(hSnapshot);
  18.     system("pause");
  19.     return 1;
  20. }
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

Các đề tài tương tự

 1. Inter Process Communication - Share Memory Multi - Process
  Gửi bởi yaiba_forever trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 20
  Bài viết cuối: 11-01-2013, 10:38 PM
 2. Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-10-2012, 04:20 PM
 3. Change process parent cho một process trong Win32
  Gửi bởi beginner2011 trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 04-03-2012, 09:09 AM
 4. [Linux API] Hướng Dẫn Kỹ Thuật Inter Process Memory và semaphore Nhiều Process
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-04-2011, 11:06 PM
 5. Inter Process Communication - Share Memory Multi - Process
  Gửi bởi yaiba_forever trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 25-12-2008, 09:45 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn