Hôm qua mới vào coi có tin nhắn xin cuốn Storyboard mà giờ kiếm hoài không thấy lại cái tn. Vậy nên up luôn cho mọi người xem.
Ngoài ra, một bộ phận lập trình viên mới đang chưa biết nên chọn Storyboard hay sử dụng xib hay dùng code thuần nên đưa lên để mọi người
tham khảo.
Với Storyboard bạn có thể tiết kiệm rất nhiều code nếu đó là một ứng dụng có sự kết nối giữa nhiều view mà vẫn giữ lại được sự tái sử dụng của
các view vì Storyboard là tập hợp của nhiều view nên nếu bạn viết 1 view thì sau đó vẫn có thể tái sử dụng dễ dàng.
Những người cũ thường có khuynh hướng sử dụng lại những công nghệ cũ mà họ đã quen thuộc nên sẽ từ chối những cái mới.
(Do những người cũ đã moi ra những thứ hỗ trợ họ, thư viện, chương trình , code mẫu)

Còn với những người mới bạn chưa biết gì thì cứ đi theo công nghệ mới nhất.Link download:
Mediafire: http://www.mediafire.com/view/?xrxwwd0782qh580
Google Drive: https://docs.google.com/file/d/0B3v7...E0dmMwYnM/edit

Source Code:
Mediafire: http://www.mediafire.com/?6hf393wf9llctqm
Google Drive: https://docs.google.com/file/d/0B3v7...RYREdWNlk/edit