em mới dwn được phân mêm ProShow Slideshow nhưng nó bắt mua key mà chưa mua được ai có rồi cho em xin sài thử nha.thank nhiều