Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Lỗi code kiểm tra ngày,tháng,năm hợp lệ ạ !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  47

  Mặc định Lỗi code kiểm tra ngày,tháng,năm hợp lệ ạ !

  Code:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  
  namespace KiemTraNgayThangNam
  {
    class Program
    {
    
      int[] songay ={ 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
      static int SoNgayTrongThang(int _thang,int _nam)
      {
        if (_thang == 2)
        {
          if (_nam % 4 == 0 && _nam % 100 != 0 || _nam % 400 == 0)
            return 29;
        }
  
        else
          songay[_thang];
      }
      static bool NgayHopLe(int _ngay, int _thang, int _nam)
      {
       if(_ngay < 0 && _ngay > SoNgayTrongThang(_thang,_nam))
         return false;
        if(_thang < 0 && _thang > 12 )
          return false;
        if (_nam < 0 && _nam > 9999)
          return false;
        return true;
      }
      static void Main(string[] args)
      {
        int ngay;
        int thang;
        int nam;
        Console.Write("Nhap vao ngay : ");
        ngay = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap vao thang : ");
        thang = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap vao nam : ");
        nam = int.Parse(Console.ReadLine());
        if(NgayHopLe(ngay,thang,nam)==true)
          Console.Write("Ngay thang nam nhap vao la hop le");
        else
          Console.Write("Ngay thang nam nhap vao khong hop le");
      }
    }
  }
  Em đang làm bài tập cơ bản vì em mới đén với C# . Em bị lỗi là :

  Code:
  Error	1	Only assignment, call, increment, decrement, and new object expressions can be used as a statement
  
  Error	2	An object reference is required for the non-static field, method, or property 'KiemTraNgayThangNam.Program.songay'
  Mong các anh chỉ em fix lỗi ạ . Em cãm ơn nhiều !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  574

  Cả hai lỗi này theo mình đều nằm chung 1 dòng:

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace KiemTraNgayThangNam
  7. {
  8.     class Program
  9.     {
  10.    
  11.         int[] songay ={ 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  12.         static int SoNgayTrongThang(int _thang,int _nam)
  13.         {
  14.             if (_thang == 2)
  15.             {
  16.                 if (_nam % 4 == 0 && _nam % 100 != 0 || _nam % 400 == 0)
  17.                     return 29;
  18.             }
  19.  
  20.             else
  21.                 songay[_thang];  // Nó đây
  22.         }
  23.        static bool NgayHopLe(int _ngay, int _thang, int _nam)
  24.         {
  25.           if(_ngay < 0 && _ngay > SoNgayTrongThang(_thang,_nam))
  26.               return false;
  27.             if(_thang < 0 && _thang > 12 )
  28.                 return false;
  29.             if (_nam < 0 && _nam > 9999)
  30.                 return false;
  31.             return true;
  32.         }
  33.        static void Main(string[] args)
  34.         {
  35.             int ngay;
  36.             int thang;
  37.             int nam;
  38.             Console.Write("Nhap vao ngay : ");
  39.             ngay = int.Parse(Console.ReadLine());
  40.             Console.Write("Nhap vao thang : ");
  41.             thang = int.Parse(Console.ReadLine());
  42.             Console.Write("Nhap vao nam : ");
  43.             nam = int.Parse(Console.ReadLine());
  44.             if(NgayHopLe(ngay,thang,nam)==true)
  45.                 Console.Write("Ngay thang nam nhap vao la hop le");
  46.             else
  47.                 Console.Write("Ngay thang nam nhap vao khong hop le");
  48.         }
  49.     }
  50. }

  Code:
  Error	1	Only assignment, call, increment, decrement, and new object expressions can be used as a statement
  Lỗi 1	Chỉ có biểu thức gán, gọi, tăng, giảm và tạo đối tượng mới mới có thể được dùng như là một câu lệnh
  Dòng đó chỉ có songay[_thang];. Có phải là thiếu return không?
  Sửa: thêm return vào.

  Code:
  Error	2	An object reference is required for the non-static field, method, or property 'KiemTraNgayThangNam.Program.songay'
  Lỗi 2	Một đối tượng tham chiếu được yêu cầu cho trường, phương thức hoặc thuộc tính không-tĩnh 'KiemTraNgayThangNam.Program.songay'
  Phương thức static int SoNgayTrongThang(int _thang,int _nam) là phương thức tĩnh, nhưng trường songay lại là trường không tĩnh, nên lỗi.
  Sửa: thêm static vào khai báo của trường.
  Visual C# Code:
  1. static int[] songay ={ 0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2012
  Bài viết
  47

  Cãm ơn anh nha ! Em fix được rồi . Chúc anh buổi tối vui vẻ

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  146

  Mặc định Chú ý mấy chỗ tô màu đỏ

  Code:
  static int[] songay = { 30, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
      int SoNgayTrongThang(int _thang, int _nam)
      {
        if (_thang == 2)
        {
          if (_nam % 4 == 0 && _nam % 100 != 0 || _nam % 400 == 0)
            return 29;
          else return 28;
        }
  
        else
          return songay[_thang];
      }
      static bool NgayHopLe(int _ngay, int _thang, int _nam)
      {
        if (_ngay < 0 && _ngay > SoNgayTrongThang(_thang, _nam))
          return false;
        if (_thang < 0 && _thang > 12)
          return false;
        if (_nam < 0 && _nam > 9999)
          return false;
        return true;
      }
      static void Main(string[] args)
      {
        int ngay;
        int thang;
        int nam;
        Console.Write("Nhap vao ngay : ");
        ngay = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap vao thang : ");
        thang = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap vao nam : ");
        nam = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (NgayHopLe(ngay, thang, nam) == true)
          Console.Write("Ngay thang nam nhap vao la hop le");
        else
          Console.Write("Ngay thang nam nhap vao khong hop le");
      }

Các đề tài tương tự

 1. Code Nhập ngày thàng năm in ra ngày đó là thứ mấy, không biết sai chỗ nào ?
  Gửi bởi moitapcode trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 30-11-2012, 01:04 AM
 2. Bài tập C [code C] Giúp đỡ ý tưởng bài toán về ngày tháng năm
  Gửi bởi cuocdoi trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-06-2012, 07:59 PM
 3. code in lịch 1 tháng trong năm, làm sao để sửa ngày 1 về đúng vị trí?
  Gửi bởi cugaru279 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 17-05-2012, 09:31 PM
 4. cách viết code năm hiện hành trong lập trình C#?
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-03-2011, 09:30 AM
 5. Cần Code Ngày tháng năm viết bằng Hướng đối tượng c++
  Gửi bởi piclove trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-10-2008, 06:19 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn