các bạn dowload về và mở bằng notepad++ nhé
http://www.mediafire.com/?t4x0dg7b3g5p2xg