Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập Trình VC++,tạo shortcut cho ứng dụng ???

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  201

  Wink Lập Trình VC++,tạo shortcut cho ứng dụng ???

  Mình muốn tạo shortcut thì làm thế nào

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  C++ Code:
  1. // lpszPathObj  - address of a buffer containing the path of the object.
  2. // lpszPathLink - address of a buffer containing the path where the
  3. //                Shell link is to be stored.
  4. // lpszDesc     - address of a buffer containing the description of the
  5. //                Shell link.
  6.  
  7. HRESULT CreateLink(LPCSTR lpszPathObj, LPCSTR lpszPathLink, LPCSTR lpszDesc)
  8. {
  9.     HRESULT hres;
  10.     IShellLink* psl;
  11.  
  12.     // Get a pointer to the IShellLink interface.
  13.     hres = CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER,
  14.                             IID_IShellLink, (LPVOID*)&psl);
  15.     if (SUCCEEDED(hres))
  16.     {
  17.         IPersistFile* ppf;
  18.  
  19.         // Set the path to the shortcut target and add the description.
  20.         psl->SetPath(lpszPathObj);
  21.         psl->SetDescription(lpszDesc);
  22.  
  23.         // Query IShellLink for the IPersistFile interface for saving the
  24.         // shortcut in persistent storage.
  25.         hres = psl->QueryInterface(IID_IPersistFile, (LPVOID*)&ppf);
  26.  
  27.         if (SUCCEEDED(hres))
  28.         {
  29.             WCHAR wsz[MAX_PATH];
  30.  
  31.             // Ensure that the string is Unicode.
  32.             MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, lpszPathLink, -1, wsz, MAX_PATH);
  33.            
  34.             // Add code here to check return value from MultiByteWideChar
  35.             // for success.
  36.  
  37.             // Save the link by calling IPersistFile::Save.
  38.             hres = ppf->Save(wsz, TRUE);
  39.             ppf->Release();
  40.         }
  41.         psl->Release();
  42.     }
  43.     return hres;
  44. }

  @quote from: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ating_Shortcut
  None!

Các đề tài tương tự

 1. Shortcut trong winform in C#
  Gửi bởi hoangvuong303 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-11-2013, 04:26 PM
 2. Cách lấy Target của Shortcut trong C#?
  Gửi bởi QuangLinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-03-2012, 08:15 PM
 3. Cách truyền tham số cho app bằng Shortcut
  Gửi bởi Socket trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-06-2010, 03:14 PM
 4. MFC shortcut key trong nôi bộ ứng dụng
  Gửi bởi RadiRadic trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 18-06-2010, 05:03 PM
 5. Tạo shortcut kiểu shortcut của Internet Explorer trong MFC
  Gửi bởi Kevin Hoang trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-11-2007, 04:40 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn