Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: tạo file - ghi - đọc file trong c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định tạo file - ghi - đọc file trong c++

  chào tất cả mọi người C Việt .

  mong được mọi người giúp dỡ , mình vừa học về c++ về tạo - ghi - đọc file và thầy chỉ nói sơ qua thui , và cho bài tập về nhà . mình đã tạo được file và ghi do file , mình dọc len không được và ghi đề len nó
  cũng không xong , mong mọi người giúp dỡ hàm của mình đây .

  Code:
  #include <iostream>
  #include<fstream>
  #include<string>
  using namespace std;
  void main()
  {
      int a=51;
  	int b=332;
  	string abc="1 2 3";
  
  	ofstream taofile("hieu.txt");   // ofs là tạo file ???
  	taofile<<a;
  	taofile<<abc;
  	taofile<<b;
  
  	taofile.close();
  
  	int aa=55123;
  	string bb="a b c";
  	string cc="vua hoc c ++";
  	ifstream mofile("hieu.txt");   // ifs đọc file và ghi file zo bước này mình làm không được 
  	mofile>>aa>
  		cout<<endl;
  		mofile>>bb;
  	cout<<endl;
  	mofile>>cc;
  	mofile.close();
  }
  mong các anh chị xem giúp dỡ .

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hieurain Xem bài viết
  chào tất cả mọi người C Việt .

  mong được mọi người giúp dỡ , mình vừa học về c++ về tạo - ghi - đọc file và thầy chỉ nói sơ qua thui , và cho bài tập về nhà . mình đã tạo được file và ghi do file , mình dọc len không được và ghi đề len nó
  cũng không xong , mong mọi người giúp dỡ hàm của mình đây .

  Code:
  #include <iostream>
  #include<fstream>
  #include<string>
  using namespace std;
  void main()
  {
      int a=51;
  	int b=332;
  	string abc="1 2 3";
  
  	ofstream taofile("hieu.txt");   // ofs là tạo file ???
  	taofile<<a;
  	taofile<<abc;
  	taofile<<b;
  
  	taofile.close();
  
  	int aa=55123;
  	string bb="a b c";
  	string cc="vua hoc c ++";
  	ifstream mofile("hieu.txt");   // ifs đọc file và ghi file zo bước này mình làm không được 
  	mofile>>aa>
  		cout<<endl;
  		mofile>>bb;
  	cout<<endl;
  	mofile>>cc;
  	mofile.close();
  }
  mong các anh chị xem giúp dỡ .
  không qíy nhân nào giúp dỡ ư

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2012
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hieurain Xem bài viết
  chào tất cả mọi người C Việt .

  mong được mọi người giúp dỡ , mình vừa học về c++ về tạo - ghi - đọc file và thầy chỉ nói sơ qua thui , và cho bài tập về nhà . mình đã tạo được file và ghi do file , mình dọc len không được và ghi đề len nó
  cũng không xong , mong mọi người giúp dỡ hàm của mình đây .

  Code:
  #include <iostream>
  #include<fstream>
  #include<string> // chưa cần gì đến cái thư viện này bạn nhé
  using namespace std;
  void main()
  {
      int a=51;
  	int b=332;
  	string abc="1 2 3";
  
  	ofstream taofile("hieu.txt");   // ofs là tạo file ???
  	taofile<<a;
  	taofile<<abc;
  	taofile<<b;
  
  	taofile.close();
  
  	int aa=55123;
  	string bb="a b c";
  	string cc="vua hoc c ++";
  	ifstream mofile("hieu.txt");   // ifs đọc file và ghi file zo bước này mình làm không được 
  	mofile>>aa>
  		cout<<endl;
  		mofile>>bb;
  	cout<<endl;
  	mofile>>cc;
  	mofile.close();
  }
  mong các anh chị xem giúp dỡ .
  Mình sửa lại code cho bạn như sau : [Bạn nên tìm hiểu thêm nhiều về cách ghi đọc file nhé, đọc quyển của Thầy Ất ấy là chuẩn nhất]
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <conio.h>
  3. #include<fstream>
  4. #include<string>
  5. using namespace std;
  6. int main()
  7. {
  8.     int a=51;
  9.     int b=332;
  10.     string abc="abc"; // Nếu bạn ghi vào "1 2 3" thì lúc lấy ra không đơn giản là mofile>>cc đâu nhé
  11.     ofstream taofile("fileTruong.txt");      // ofs  là t?o file ???
  12.     taofile<<a<<"\n";   // ghi dữ liệu vào file (thêm dấu "\n" =  xuống dòng chỉ để lúc đọc cho dễ)
  13.     taofile<<b<<"\n";
  14.     taofile<<abc<<"\n";
  15.     taofile.close(); // đóng file
  16.     int aa;
  17.     int bb;
  18.     string cc;  // Khai báo biến khác để lấy dữ liệu trong file ra
  19.     ifstream mofile("fileTruong.txt");     // ifs d?c file và ghi file zo bu?c này mình làm không du?c
  20.     mofile>>aa;  // Đọc file truyền vào giá trị vào từng biến
  21.     mofile>>bb;
  22.     mofile>>cc;
  23.     cout<<aa<<"\t"<<bb<<"\t"<<cc; // ghi giá trị các biến ra màn hình
  24.     mofile.close();
  25.     getch();
  26. } // code trong DEV nên không cần return hàm int main ()

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi truongnguyen89 Xem bài viết
  Mình sửa lại code cho bạn như sau : [Bạn nên tìm hiểu thêm nhiều về cách ghi đọc file nhé, đọc quyển của Thầy Ất ấy là chuẩn nhất]
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <conio.h>
  3. #include<fstream>
  4. #include<string>
  5. using namespace std;
  6. int main()
  7. {
  8.     int a=51;
  9.     int b=332;
  10.     string abc="abc"; // Nếu bạn ghi vào "1 2 3" thì lúc lấy ra không đơn giản là mofile>>cc đâu nhé
  11.     ofstream taofile("fileTruong.txt");      // ofs  là t?o file ???
  12.     taofile<<a<<"\n";   // ghi dữ liệu vào file (thêm dấu "\n" =  xuống dòng chỉ để lúc đọc cho dễ)
  13.     taofile<<b<<"\n";
  14.     taofile<<abc<<"\n";
  15.     taofile.close(); // đóng file
  16.     int aa;
  17.     int bb;
  18.     string cc;  // Khai báo biến khác để lấy dữ liệu trong file ra
  19.     ifstream mofile("fileTruong.txt");     // ifs d?c file và ghi file zo bu?c này mình làm không du?c
  20.     mofile>>aa;  // Đọc file truyền vào giá trị vào từng biến
  21.     mofile>>bb;
  22.     mofile>>cc;
  23.     cout<<aa<<"\t"<<bb<<"\t"<<cc; // ghi giá trị các biến ra màn hình
  24.     mofile.close();
  25.     getch();
  26. } // code trong DEV nên không cần return hàm int main ()
  thanks rất nhiều , vd: mình muốn ghi thêm dữ liệu do tiếp cái file hieu.txt thì sao bạn (dữ liệu cũ không bị mất và ghi tiếp xuống hàng tiếp theo).máy cái này lam mình đau đầu với nó . đúng là kiến thức là muôn trùng mây . hy vọng được pro giúp đỡ .

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2012
  Bài viết
  136

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hieurain Xem bài viết
  thanks rất nhiều , vd: mình muốn ghi thêm dữ liệu do tiếp cái file hieu.txt thì sao bạn (dữ liệu cũ không bị mất và ghi tiếp xuống hàng tiếp theo).máy cái này lam mình đau đầu với nó . đúng là kiến thức là muôn trùng mây . hy vọng được pro giúp đỡ .
  Trong c thì bạn mở file với thuộc tính "a+", or "a+t" (a viết tắt của append)còn trong C++ thêm thuộc tính ios::app. Bạn tìm cái bảng các thuộc tính đọc ghi file là thấy hết mà.
  Giao lưu và học hỏi
  https://www.facebook.com/kimcy1992

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  6

  Mặc định tạo file - ghi - đọc file trong c++

  Đây là 1 đoạn mẫu khá chuẩn để xuất nhập file trong C++(cái này là xử lý theo luồng dữ liệu vào).
  Code:
  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  #include<fstream>
  using namespace std;
  
  ifstream fi;
  ofstream fo;
  const char fin[]="DAY.INP";
  const char fon[]="DAY.OUT";
  /*********** Mo Tep Doc *********************/
  int MoTepDoc(){
  	fi.open(fin,ios::in);
  	if(!fi){
  		cout<<"Loi mo tep!";
  		return 0;
  	}
  	return 0;
  }
  /****************** Mo Tep Ghi ************************/
  int MoTepGhi(){
  	fo.open(fon,ios::out);
  	if(!fo){
  		cout<<"Loi mo tep!";
  		return 0;
  	}
  	return 0;
  }
  /************** Nhan Du Lieu *************************/
  void Nhap(){
  	MoTepDoc();
  	
  	fi.close();
  }
  /**************Ghi ket qua ra tep ***************/
  void Xuat(){
  	MoTepGhi();
  	
  	fo.close();
  }
  /*************Main **************************/
  int main(){
  	Nhap();
  	Xuat();
  	return 0;
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi November.Rain Xem bài viết
  Đây là 1 đoạn mẫu khá chuẩn để xuất nhập file trong C++(cái này là xử lý theo luồng dữ liệu vào).
  Code:
  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  #include<fstream>
  using namespace std;
  
  ifstream fi;
  ofstream fo;
  const char fin[]="DAY.INP";
  const char fon[]="DAY.OUT";
  /*********** Mo Tep Doc *********************/
  int MoTepDoc(){
  	fi.open(fin,ios::in);
  	if(!fi){
  		cout<<"Loi mo tep!";
  		return 0;
  	}
  	return 0;
  }
  /****************** Mo Tep Ghi ************************/
  int MoTepGhi(){
  	fo.open(fon,ios::out);
  	if(!fo){
  		cout<<"Loi mo tep!";
  		return 0;
  	}
  	return 0;
  }
  /************** Nhan Du Lieu *************************/
  void Nhap(){
  	MoTepDoc();
  	
  	fi.close();
  }
  /**************Ghi ket qua ra tep ***************/
  void Xuat(){
  	MoTepGhi();
  	
  	fo.close();
  }
  /*************Main **************************/
  int main(){
  	Nhap();
  	Xuat();
  	return 0;
  }
  bạn cho minh hỏi ios::in va out ?????

  if(!fo){ // nếu ofstream khác rỗng(là đã co file mình tạo) . thì xuất ra "Lỗi mở tep">> đúng ko bạn
  cout<<"Loi mo tep!";
  return 0;
  }
  return 0;
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hieurain : 28-01-2013 lúc 04:55 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2012
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hieurain Xem bài viết
  bạn cho minh hỏi ios::in va out ?????

  if(!fo){ // nếu ofstream khác rỗng(là đã co file mình tạo) . thì xuất ra "Lỗi mở tep">> đúng ko bạn
  cout<<"Loi mo tep!";
  return 0;
  }
  return 0;
  - à cái cout<< đó là : Lời mở tệp
  - còn ios::in và out thì là chế độ bạn mở tệp thôi, đây là 1 số ví dụ:
  ios::in Mở một tệp để đọc
  ios::out Mở một tệp để ghi
  ios::app Mở một tệp để thêm dữ liệu vào cuối
  ios::ate Mở một tệp và đặt con trỏ vào cuối tệp
  ios::trunc Nếu tệp đã có thì dữ liệu bị mất
  ios::nocreate Mở một tệp, tệp này phải đã có
  ios::noreplace Mở một tệp, tệp này phải chưa có
  ios::binary Mở một tệp ở chế độ nhị phân
  ios::text Mở một tệp ở chế độ văn bản

  Thực ra cái này là mẫu bạn có thể áp dụng được, nhưng để tìm hiểu 1 cách kỹ càng và tường tận thì bạn nên tham khảo topic này :
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=5425

 9. #9
  Ngày gia nhập
  01 2013
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi November.Rain Xem bài viết
  - à cái cout<< đó là : Lời mở tệp
  - còn ios::in và out thì là chế độ bạn mở tệp thôi, đây là 1 số ví dụ:
  ios::in Mở một tệp để đọc
  ios::out Mở một tệp để ghi
  ios::app Mở một tệp để thêm dữ liệu vào cuối
  ios::ate Mở một tệp và đặt con trỏ vào cuối tệp
  ios::trunc Nếu tệp đã có thì dữ liệu bị mất
  ios::nocreate Mở một tệp, tệp này phải đã có
  ios::noreplace Mở một tệp, tệp này phải chưa có
  ios::binary Mở một tệp ở chế độ nhị phân
  ios::text Mở một tệp ở chế độ văn bản

  Thực ra cái này là mẫu bạn có thể áp dụng được, nhưng để tìm hiểu 1 cách kỹ càng và tường tận thì bạn nên tham khảo topic này :
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=5425
  hay quá mình cũng hiểu sơ sơ về chúng , mình còn có 1 vài thắc mắt mún bạn gỡ rối dùm mình , bạn co thể cho minh xin cai yahoo dc ko ạ .

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-04-2013, 08:06 AM
 2. Giới thiệu cách chuyển File Ảnh thành file Video trong download proshow gold
  Gửi bởi thuhu0900x trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-07-2012, 03:54 AM
 3. Lập trình C Lỗi C1083: Cannot open include file: 'complex.h': No such file or directory trong lập trình C?
  Gửi bởi nguyen_ndd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 30-03-2012, 12:13 PM
 4. Đọc dữ liệu file midi dạng số HEX và lấy lời nhạc trong file ra file text
  Gửi bởi kimngockhtn_2007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 04:40 PM
 5. File server để dùng ajax trong visual2010 là file gì, xử lý kết nối với SQLserver như thế nào?
  Gửi bởi lenamshenlong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 26-05-2011, 05:14 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn