Ai biết giải thích giùm mình với.
Mình viết 1 chương trình tự động click trên 1 trang web, sử dụng webbrowser trong C#
Ko hiểu sao nó load lại bị lỗi.
Ví dụ load trang: http://tintuc.vn/thethao/
Nhưng nó load len bi lỗi , mình check URL thì URL lúc này lại là:
res://ieframe.dll/dnserrordiagoff_webOC#http://tintuc.vn/thethao/
Tại sao lại xuất hiện res://ieframe.dll/dnserrordiagoff_webOC# vậy?
Cảm ơn mọi người.