Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Bài tập C | Tìm số chính phương

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  0

  Mặc định Bài tập C | Tìm số chính phương

  Có bài tập tìm số chính phương mà mình làm mãi ko đc, mog mọi người giúp cho:
  Nhập 1 dãy số nguyên dương, xét xem trog dãy có số chính phương hay ko? Nếu có in ra và tìm số chính phương bé nhất, lớn nhất .
  Có ai giúp mình với , bài tập giữa kỳ mà

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<malloc.h>
  int ktsocp(int);
  int main()
  {

      
  int *mang,n;
      
  mang=(int*)malloc(n*sizeof(int));
      
  printf("Nhap so luong phan tu: ");
      
  scanf("%d",&n);
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          do
          {
              
  printf("Nhap vao phan tu thu %d: ",i+1);
              
  scanf("%d",&mang[i]);
              if(
  mang[i]<1)
                  
  printf("\nVui long chi nhap so duong!\n");
          }while(
  mang[i]<1);
              
          
      }
      
  printf("\n\nCac so chinh phuong la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      if(
  ktsocp(mang[i]))
          
  printf("%d ",mang[i]);
      
  getch();
      return 
  0;
  }
  int ktsocp(int n)
  {
      if(
  sqrt(n)*sqrt(n)==n)
          return 
  1;
      return 
  0;

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Loveanygirls : 21-04-2009 lúc 10:03 AM.
  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  0

  Cảm ơn bạn rất nhiều
  Nhưg bạn ơi bài này có 1 lỗi, ở chỗ "printf("\n\nCac so chinh phuong la: \n"); for(int i=0;i<n;i++) " , nó báo lỗi ở i
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi DungThjeuGja : 21-04-2009 lúc 04:58 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2009
  Bài viết
  165

  đáng lẽ phải cấp phát động sau khi nhập n chứ,sao lại cấp phát trước vậy,còn nó báo lỗi là vì khai báo biến i 2 lần.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  203

  Updated!
  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<malloc.h>
  int ktsocp(int);
  int main()
  {

      
  int *mang,n=0;
      
  printf("Nhap so luong phan tu: ");
      
  mang=(int*)malloc(n*sizeof(int));
      
  scanf("%d",&n);
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          do
          {
              
  printf("Nhap vao phan tu thu %d: ",i+1);
              
  scanf("%d",&mang[i]);
              if(
  mang[i]<1)
                  
  printf("\nVui long chi nhap so duong!\n");
          }while(
  mang[i]<1);
              
          
      }
      
  int min=0,max=0;
      
  min=mang[n]+1;
      
  printf("\n\nCac so chinh phuong la: \n");
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      if(
  ktsocp(mang[i]))
      {
          
  printf("%d ",mang[i]);
          if(
  mang[i]>max)
          {
              
  max=mang[i];
          }
          if(
  mang[i]<min)
              
  min=mang[i];
      }
      if(
  max==0)
          
  printf("\nKhong ton tai so chinh phuong lon nhat trong day vua nhap.");
      else  
      {  
          
  printf("\n\nSo chinh phuong lon nhat la: %d",max);
          
  printf("\nSo chinh phuong nho nhat la: %d",min);
      }
      
  getch();
      return 
  0;
  }
  int ktsocp(int n)
  {
      if(
  sqrt(n)*sqrt(n)==n)
          return 
  1;
      return 
  0;

  Tôi tin rằng: giải thuật thì có thể tìm trong hàng trăm GB ebook, hoặc Google nhưng code chạy thì chưa chắc! Hãy post code để chứng tỏ giải thuật của bạn là đúng!
  Giải thuật là bản thiết kế của ngôi nhà, code là phần xây dựng. Nếu chỉ xây nhà trên giấy thì ta sống chả khác nào người nguyên thủy.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn