Mới tìm được 1 host hỗ trợ upload tài liệu miễn phí rất ngon nè:

Bạn nào cần upload tài liệu miễn phí thì vào trang này nhé, có hỗ trợ up ảnh free lun:

---------------->>>>>>>www.data.webdien.com


Trang này được xây dựng từ năm 2007, bởi www.webdien.com – Trang web thảo luận về điện và mua bán thiết bị điện lớn nhất hiện nay.
Trang này thảo luận về thiết bị điện, hệ thống điện, điện công nghiệp, điều khiển tự động, các tiêu chuẩn về điện, phần mềm chuyên nghành…

Mọi kỹ thuật hay hàng hóa đều có tại: www.webdien.com
Upload tài liệu: www.data.webdien.com